Untitled Document
НАЧАЛНА СТРАНИЦА


 


ПРАКТИЧЕСКИ ПРЕПОРЪКИ
за пътна безопасност на децата през лятната ваканция – 2015 г.Тези препоръки се базират на анализа на пътнотранспортните произшествия с деца и на изводите за обстоятелствата и предпоставките за тяхното настъпване. Насочват вниманието към възникването на рисковите ситуации и предпазват от попадане в тях. Възприемането им и тяхното спазване изграждат защитно поведение както у водачите на пътни превозни средства (ППС) и възрастните хора, които се грижат за сигурността на децата, така и у самите подрастващи, участници в движението.
ПРЕПОРЪКИ КЪМ ДЕЦАТА И ЮНОШИТЕ
ПРЕПОРЪКИ КЪМ ВОДАЧИТЕ
ПРЕПОРЪКИ КЪМ РОДИТЕЛИТЕ ...

Ръководството на ОУ „Иван Вазов“ гр. Силистра обявява следните работни места за длъжностите:
КРИТЕРИИ за оценка на кандидатите за заемане на обявените педагогически длъжности

П О К А Н А за заключителната конференция

На тържественото закриване на учебната 2014-2015 година в ОУ „Иван Вазов“ за първа година бе връчен плакет на първенеца на випуска. Още…

Математика без граници – успехи без граници

Добри сме в науката, добри сме и в танците! Класиране на танцов конкурс за североизточна България.

Още ...

Медали от състезанието „Математика без граници”

Медали от международно състезание по математика „Математика без граници“, в което участваха хиляди ученици от 17 държави, спечелиха нашите третокласници и четвъртокласници
Снимки на наградените и повече информация вижте в НОВИНИ

УЧАСТВАЙТЕ В КОНКУРСИТЕ,
обявени по случай обявяването на 2015 година за Международна година на светлината и светлинно-базирани технологии.

Можете да участвате в един или повече от следните КОНКУРСИ:
* Рисунка и макет “Светлината и ние”;
* Есе и стихотворение „Светлината, без която не можем”;
* Мултимедийна презентация “Магията на светлината”;
* Фотография “Светлината около нас”;
* Парад на хвърчилата „Магията на светлината”.
Подробности за УСЛОВИЯТА за участие, СРОКОВЕТЕ за предаване на материалите, организаторите и др. ще откриете тук.