НАЧАЛНА СТРАНИЦА


 


Слушайте, чудни звънчета звънят,
първи учебен се казва денят.
Слушайте, чудни звънчета звънят,
делник е уж, а празнува светът
.

 

Звън на училищен звънeц. Нова учебна година! Ново начало! Празнуваме ние – учениците, учителите и родителите на ОУ „Иван Вазов”.


Учи, за да можеш! Учи, за да знаеш!
С усмивка те посрещаме при нас
и мило ти желаем: „Дете, на добър час!”

Скъпи ученици и учители,
уважаеми родители и гости,
отново е 15 септември и отново училищния двор се изпълни с весела гълчава, с надежди, свързани с новото начало за по-добро бъдеще, за благополучие, за новите успехи, с вяра в доброто, в красивото, в светлото.
Добре дошли, скъпи ученици, добре дошли, скъпи учители, добре дошли, уважаеми родители и гости на нашия светъл празник – откриването на новата учебна 2014/2015 година.
Скъпи ученици, зная колко обичате безгрижието на отминалите ваканционни дни, но също така зная, че вече копнеете за новите срещи със своите съученици, с учителите си, с родното училище, защото у мнозина от вас тръпне желанието за новите хоризонти на науката, за дълбините на знанието, накъдето ще ви поведат вашите учители. А те вече ви очакват – с отворени обятия и сърца, с нови надежди и вяра за взаимно сътрудничество.
Мили първокласничета,
днес е вашият най-вълнуващ ден в целия ви ученически живот. Днес за първи път ще прекрачите прага на ВАШЕТО училище, ще влезете в класната стая, ще седнете на ВАШИЯ чин.
А там, пред вас, ще бъдат те, единствените, най-добрите, първите ви учителки. Обичайте ги, слушайте ги, щадете ги! Защото знаете, макар и малко строги, те винаги ще ви обичат и винаги ще бдят над вас.
Да аплодираме куража и стремежа към знания на нашите най-малки приятели, бъдещите вазовци, учениците от:
І а клас с ръководители Я. Иванова и Йорданка Хаджиева;
І б клас с ръководители Искра Добрева и Лилия Чиколова;
І в клас с ръководители Надежда Бабаяшева и Ивелина Райнова;
І г клас с ръководители Ваня Тихолова и Тодорка Димова.
Добре дошли сред нас, мили първокласници, сред учителите, учениците и родителите на ОУ „Иван Вазов“!
Дарете своите учители с обич, с усмивка за отплата, с топла дума за голямата им грижа. Поемете заедно по трудния път на знанието, защото само заедно можем да стигнем до него – УСПЕХА!
Поздравявам и вас, уважаеми родители, и сърдечно Ви благодаря затова, че ни се доверихте и ни поверихте най-скъпото в живота си – вашите деца.
Бъдете до нас, търсете ни, помагайте ни, за да е спорна и честита новата година!

Директор на ОУ „Иван Вазов”: Александър Кононов

На всички ученици и учители – успешна и ползотворна да е новата учебна година!

И за да е празник началото на учебната година за всички деца, ВКЛЮЧЕТЕ СЕ ВСИЧКИ В ДАРИТЕЛСКАТА КАМПАНИЯ НА УЧИЛИЩЕТО В ПОЛЗА НА УЧЕНИЦИТЕ, ПОСТРАДАЛИ ОТ НАВОДНЕНИЯТА.
Кутията за дарения се намира във входното фоайе на училището.
ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ ДАРЕНИЯ от 15.09. до 19.09.2014 година.

На добър час!Протокол
№1/04.09.2014 г.

Днес 04.09.2014 г. от 14:00 часа в изпълнение на Заповед №849/26.08.2014 г. на Директора на ОУ "Иван Вазов", Силистра, комисия в състав: ...

Заповед
№849/26.08.2014 г.

за назначаване на комисия от длъжностни лица за разглеждане на офертите за доставка на техника, съгласно училищната обществена поръчка още...


Обществена поръчка чрез публична покана

Обществена поръчка чрез публична покана с предмет: "Доставка на персонални компютърни конфигурации, лаптоп, мултифункционолно цветно устройство, мултимедиен проектор и интерактивна дъска По програма за трансгранично сътрудничество Румъния България 2007-2013 „Стъпка по стъпка към природосъобразно поведение и повишена защита на околната среда в Кълъраш - Силистра трансграничния регион”, проект 2(4i)- 2.1-16, MIS – ETC Код: 339, за нуждите на ОУ „Иван Вазов”, град Силистра

Забележка: За улеснение на участниците в обществената поръчка чрез публична покана документацията може да бъде предоставена и на електронен носител на адрес: град Силистра, ул. "Добрич" №76.

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА (НАТИСНИ ТУК)

Дата на публикуване 30.07.2014 г.

Основно училище „Иван Вазов” празнува 40 годишен юбилей!
Повече информация за историята на училището от 1974 година, както снимки от юбилейния концерт, ще откриете в рубриката „история"

Отчет за изпълнение на бюджета за ІІІ тримесечие на 2014 г.

Отчет за изпълнение на бюджета за ІІ тримесечие на 2014 г.

Отчет за изпълнението на бюджета за І тримесечие на 2014 г.

Правилник за вътрешния ред

Годишен комплексен план - 2014/15 година

Кодекс на работещите с деца

Кодекс на ученика