НАЧАЛНА СТРАНИЦА


 Като славей в тишината
пее школският звънец.
Тая сутрин за децата
той е най-любим певец. 

 

На 16.09.2013 година отново би първият училищен звънец за 570 ученици от І до VІІ клас на ОУ "Иван Вазов".
Тържественото откриване започна с вдигане на националното знаме и химна на РБългария. Гости на празника бяха: д-р Юлиян Найденов - кмет на община Силистра, Лъчезар Великов - старши експерт в РИО и Николай Николов - председател на УС на Училищното настоятелство.
Директорът на училището, кметът и родител на първокласник поднесоха поздравления за първия учебен ден и пожелаха успех на ученици и учители.
В приветствието си директорът изказа благодарност към кмета на града и фирма "Стройпроект", гр. Силистра, с управител С. Бъчваров за реализирания проект и възможността през учебната 2013/2014 година да учим в нова сграда.
Възпитаниците на училището показаха своите таланти и така поздравиха присъстващите с песни, танци и слово. 96 развълнувани първокласници прекрачиха за пръв път училищния праг, съпроводени от приказни герои.

На добър час, Вазовци!

ПРОЕКТ "ВКЛЮЧВАЩО ОБУЧЕНИЕ" - Протокол №2
НП „ИКТ В УЧИЛИЩЕ” - ПРОТОКОЛ № 1 / 16.01.2013 г.


УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО ДО УПРАВИТЕЛЯ НА „СТЕМО”- ГР. РУСЕ

Отчет за изпълнението на бюджета за І тримесечие на 2014 г.

Отчет за изпълнението на бюджета за ІV тримесечие на 2013 г.

Отчет за изпълнението на бюджета за ІІІ тримесечие на 2013 г.

Отчет за изпълнението на бюджета за ІІ тримесечие на 2013 г.

Отчет за изпълнението на бюджета за І тримесечие на 2013 г.

Правилник за вътрешния ред

Училищен правилник за 2011/2012 учебна година

Училищен календарен план

Кодекс на работещите с деца

Кодекс на ученика