НАЧАЛНА СТРАНИЦА


 


ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Oбществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Доставка в ОУ „Иван Вазов”, гр. Силистра за учебната 2014/2015 година на закуски/плод (чай) за подпомагане на учениците в – І-ІV клас и доставка на топъл обяд – кетъринг на ученици от І-V клас включени в целодневното обучение”.

Забележка: За улеснение на участниците в обществената поръчка чрез публична покана документацията може да бъде предоставена и на електронен носител на адрес: град Силистра, ул. "Добрич" №76.

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА (НАТИСНИ ТУК)

Обществена поръчка чрез публична покана

Обществена поръчка чрез публична покана с предмет: "Доставка на персонални компютърни конфигурации, лаптоп, мултифункционолно цветно устройство, мултимедиен проектор и интерактивна дъска По програма за трансгранично сътрудничество Румъния България 2007-2013 „Стъпка по стъпка към природосъобразно поведение и повишена защита на околната среда в Кълъраш - Силистра трансграничния регион”, проект 2(4i)- 2.1-16, MIS – ETC Код: 339, за нуждите на ОУ „Иван Вазов”, град Силистра

Забележка: За улеснение на участниците в обществената поръчка чрез публична покана документацията може да бъде предоставена и на електронен носител на адрес: град Силистра, ул. "Добрич" №76.

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА (НАТИСНИ ТУК)

Основно училище „Иван Вазов” празнува 40 годишен юбилей!
Повече информация за историята на училището от 1974 година, както снимки от юбилейния концерт, ще откриете в рубриката „история"

Инициативи, посветени на
Международния ден на книгата
2 – 23. IV. 2014

1. Радиопредаване, посветено на Световния ден на книгата.
2. Маратон на четенето по класове в часа на класа – 14 април.
Приказки на народите –I клас
„Дивите лебеди”, Андерсен - II а, в и г; II б – откъси от „Шишарко”, Петър Петров, съвместно с представители на Регионалната библиотека
• Откъси от любими детски книжки - III а, б, в и г клас; мултимедийно четене – III а и г
„Как са се родили буквите?”, Надежда Драгова – IV клас
„Печена тиква”, Елин Пелин – V клас
„Пази, боже, сляпо да прогледа”, Ал. Константинов – VI клас
„Ангелинка”, Елин Пелин – VII клас
Всеки клас ще получи похвала за участието си в маратона.
3. Участие в инициативата на РБ – „Най–дългата верига четящи хора” под надслов „Да четем заедно „Под игото” – ученици от V и VI клас.
4. Изложба от ученически авторски книжки в училищната библиотека – III в клас.
5. Конкурс за илюстрация по изучено произведение.
6. „Всички букви зная” –празник на буквите в 1- те класове
7. Привличане на нови читатели към училищната библиотека.
8. Дарителска акция за обогатяване библиотечния фонд на училището.


Като славей в тишината
пее школският звънец.
Тая сутрин за децата
той е най-любим певец. 

 

На 16.09.2013 година отново би първият училищен звънец за 570 ученици от І до VІІ клас на ОУ "Иван Вазов".
Тържественото откриване започна с вдигане на националното знаме и химна на РБългария. Гости на празника бяха: д-р Юлиян Найденов - кмет на община Силистра, Лъчезар Великов - старши експерт в РИО и Николай Николов - председател на УС на Училищното настоятелство.
Директорът на училището, кметът и родител на първокласник поднесоха поздравления за първия учебен ден и пожелаха успех на ученици и учители.
В приветствието си директорът изказа благодарност към кмета на града и фирма "Стройпроект", гр. Силистра, с управител С. Бъчваров за реализирания проект и възможността през учебната 2013/2014 година да учим в нова сграда.
Възпитаниците на училището показаха своите таланти и така поздравиха присъстващите с песни, танци и слово. 96 развълнувани първокласници прекрачиха за пръв път училищния праг, съпроводени от приказни герои.

На добър час, Вазовци!

ПРОЕКТ "ВКЛЮЧВАЩО ОБУЧЕНИЕ" - Протокол №2
НП „ИКТ В УЧИЛИЩЕ” - ПРОТОКОЛ № 1 / 16.01.2013 г.


УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО ДО УПРАВИТЕЛЯ НА „СТЕМО”- ГР. РУСЕ

Отчет за изпълнение на бюджета за ІІ тримесечие на 2014 г.

Отчет за изпълнението на бюджета за І тримесечие на 2014 г.

Отчет за изпълнението на бюджета за ІV тримесечие на 2013 г.

Отчет за изпълнението на бюджета за ІІІ тримесечие на 2013 г.

Отчет за изпълнението на бюджета за ІІ тримесечие на 2013 г.

Отчет за изпълнението на бюджета за І тримесечие на 2013 г.

Правилник за вътрешния ред

Училищен правилник за 2011/2012 учебна година

Училищен календарен план

Кодекс на работещите с деца

Кодекс на ученика