УЧИТЕЛСКИ КОЛЕКТИВ
 Untitled Document
   
ДИРЕКТОР Образование:
1987 - ВПИ ”К. Преславски” гр. Шумен, учител по български език и литература и руски език
1976 - ИПУ “Д. Михайлов” гр. Силистра, полувисше
Квалификация:
2005 - 2006 г. - Квалификационен курс- Ръководене: Демократично училище
Александър Кононов Професионално развитие:
1977 - 1978 г. ОУ "Хр. Ботев с. Варненци - учител
1978 - 1980 г. ОБК на ДКМС Силистра - инструктор
1980 - 1981 г. ОУ "Хр. Ботев" с. Искра - учител
1982 - 1984 г. ОУ "Отец Паисий" Силистра - учител
1984 - 1986 г. Окръжен съвет за духовно развитие Силистра - инспектор
1986 - 1990 г. Окръжен пионерски дом Силистра - директор
от 1990 до момента ОУ "Иван Вазов" Силистра - директор
 
  Конкретен опит от работа в региона:
Държава от дата - до дата
Англия, Германия, Франция, Гърция 2004 - 2005 - 2006 г. - Програма "Коменски", Национална агенция "Сократ" - "Да научим повече един от друг и един за друг чрез празниците и традициите си"
Румъния

2004 г. - проект "Екология и светлина"

2005 - 2006 г. Международен проект "Светлина за културното наследство"

Публикации: Публикации в местните медии - в. „Спектър”; в. „Дръстър” по общоучилищни проблеми, свързани с управлението в системата на образованието.
Участие в репортажи на БНТ и БТВ по въпросите на делегираните бюджети в системата на народната просвета, храненето на децата в училище във връзка с реализацията на националната програма „Чаша топло мляко”.
ПОМОЩНИК ДИРЕКТОР - УВР Образование:
1975 г. - ПУ „Паисий Хилендарски", висше - магистър, специалност физика и математика
Квалификация:
1998 г. - V ПКС по физика
Кудинка Цветкова Професионално развитие:
1975 - 1982 г. - СПТУ по текстил в Силистра - учител;
1982 - 1983 г. - ЕСПУ "Иван Вазов" в Силистра - учител;
1983 г. до момента ОУ "Иван Вазов" - Пом. директор.
 
  Конкретен опит от работа в региона:
Държава от дата - до дата
Англия, Германия, Франция, Гърция 2004 - 2005 - 2006 г. - Програма "Коменски", Национална агенция "Сократ" - "Да научим повече един от друг и един за друг чрез празниците и традициите си"
Румъния

2004 г. - проект "Екология и светлина"

2005 - 2006 г. Международен проект "Светлина за културното наследство"

Публикации: ТВ предавания по местния канал „Истър” и регионален ТВ канал „Север” и публикация в местните медии - в. „Спектър”, в. „Дръстър” за дейности по програма „Коменски” и успехи в извънкласните дейности с учениците.
ПОМОЩНИК ДИРЕКТОР - АСД Образование:
2002 г. УНСС - София - Маркетинг
2004 г. - магистър по Маркетинг
Радосвета Георгиева Професионално развитие:
2002 г. до момента - Помощник директор по АСД

 
   


Име, презиме, фамилия
Професионална квалификация
1. Янка Иванова Димова старши учител, начален етап на основното образование(І - ІV клас)
2. Искра Русева Добрева старши учител, начален етап на основното образование(І - ІV клас)
3. Надежда Бърнева Бабаяшева старши учител, начален етап на основното образование(І - ІV клас)
4. Ваня Златкова Тихолова старши учител, начален етап на основното образование(І - ІV клас)
5. Иванка Николова Тодорова старши учител, начален етап на основното образование(І - ІV клас)
6. Галина Николова Великова старши учител, начален етап на основното образование(І - ІV клас)
7. Нели Стоянова Любенова главен учител, начален етап на основното образование(І - ІV клас)
8. Стефка Пенева Синигерова старши учител, начален етап на основното образование(І - ІV клас)
9. Росица Панева Трендафилова старши учител, начален етап на основното образование(І - ІV клас)
10. Снежина Стоянова Трендафилова старши учител, начален етап на основното образование(І - ІV клас)
11. Росица Неделчева Симеонова старши учител, начален етап на основното образование(І - ІV клас)
12. Виолета Димитрова Кръстева старши учител, начален етап на основното образование(І - ІV клас)
13. Маргарита Костадинова Савова старши учител, начален етап на основното образование(І - ІV клас)
14. Теменужка Русева Михова старши учител, начален етап на основното образование(І - ІV клас)
15. Мариета Йорданова Нанчева старши учител, начален етап на основното образование(І - ІV клас)
16. Веселка Йорданова Георгиева старши учител, начален етап на основното образование(І - ІV клас)
17. Йорданка Василева Хаджиева старши възпитател
18. Лилия Кирилова Чиколова старши възпитател
19 Ивелина Георгиева Райнова старши възпитател
20. Тодорка Тодорова Димова старши възпитател
21. Галина Маринова Панева старши възпитател
22. Венцислав Красимиров Иванов младши възпитател
23. Нежля Бейзат Бейтула младши възпитател
24. Росица Хилева Хилева младши възпитател
25. Стефан Димов Аджемов старши възпитател
26. Галя Станева Димитрова старши възпитател
27. Гинка Кирчева Вандева старши възпитател
28. Илиян Петров Костадинов младши възпитател
29. Иванка Стойчева Желязкова старши възпитател
30. Тодорка Великова Янкова старши възпитател
31. Валентина Стоянова Русева старши възпитател
32. Пламена Мариянова Павлова младши възпитател
33. Гергана Николова Георгиева старши учител, чужд език в начален етап на основното образование (І - ІV клас)
34. Ивелина Стоянова Тодорова старши учител, чужд език в начален етап на основното образование (І - ІV клас)
35. Валентина Великова Кулева старши учител, общообразователен предмет в прогимназиален етап
36. Славка Николова Добрева старши учител, общообразователен предмет в прогимназиален етап
37. Боряна Атанасова Стефанова старши учител, общообразователен предмет в прогимназиален етап
38. Жеко Николов Атанасов старши учител, общообразователен предмет в прогимназиален етап
39. Грета ЛюбеноваДобрева старши учител, общообразователен предмет в прогимназиален етап
40. Кера Танева Нейкова старши учител, общообразователен предмет в прогимназиален етап
41. Христинка Анастасова Иванова старши учител, общообразователен предмет в прогимназиален етап
42. Николинка Данчева Иванова старши учител, общообразователен предмет в прогимназиален етап
43. Румяна Димитрова Добрева старши учител, общообразователен предмет в прогимназиален етап
44. Румяна Илиева Атанасова главен учител, общообразователен предмет в прогимназиален етап
45. Каталина Петрова Ангелова старши учител, общообразователен предмет в прогимназиален етап
46. Маргарита Любенова Тодорова главен учител, общообразователен предмет в прогимназиален етап
47. Добринка Николова Иванова старши учител, общообразователен предмет в прогимназиален етап
48. Евгения Петрова Карагеоргиева старши учител, общообразователен предмет в прогимназиален етап
49. Стоян Стефанов Братанов старши учител, общообразователен предмет в прогимназиален етап
50. Мариана Христова Христова старши учител, общообразователен предмет в прогимназиален етап
51. Славян Русев Димитров старши учител, общообразователен предмет в прогимназиален етап
52. Росица Янакиева Брезоева старши учител, общообразователен предмет в прогимназиален етап
53. Светлозар Маринов Маринов училищен психолог
54. Тодорка Георгиева Тодорова ресурсен учител
55. Радосвет Валентинов Игнатов ресурсен учител
56. Красимира Ангелова Стоянова логопед