УЧИТЕЛСКИ КОЛЕКТИВ
 Untitled Document
   
ДИРЕКТОР Образование:
1987 - ВПИ ”К. Преславски” гр. Шумен, учител по български език и литература и руски език
1976 - ИПУ “Д. Михайлов” гр. Силистра, полувисше
Квалификация:
2005 - 2006 г. - Квалификационен курс- Ръководене: Демократично училище
Александър Кононов Професионално развитие:
1977 - 1978 г. ОУ "Хр. Ботев с. Варненци - учител
1978 - 1980 г. ОБК на ДКМС Силистра - инструктор
1980 - 1981 г. ОУ "Хр. Ботев" с. Искра - учител
1982 - 1984 г. ОУ "Отец Паисий" Силистра - учител
1984 - 1986 г. Окръжен съвет за духовно развитие Силистра - инспектор
1986 - 1990 г. Окръжен пионерски дом Силистра - директор
от 1990 до момента ОУ "Иван Вазов" Силистра - директор
 
  Конкретен опит от работа в региона:
Държава от дата - до дата
Англия, Германия, Франция, Гърция 2004 - 2005 - 2006 г. - Програма "Коменски", Национална агенция "Сократ" - "Да научим повече един от друг и един за друг чрез празниците и традициите си"
Румъния

2004 г. - проект "Екология и светлина"

2005 - 2006 г. Международен проект "Светлина за културното наследство"

Публикации: Публикации в местните медии - в. „Спектър”; в. „Дръстър” по общоучилищни проблеми, свързани с управлението в системата на образованието.
Участие в репортажи на БНТ и БТВ по въпросите на делегираните бюджети в системата на народната просвета, храненето на децата в училище във връзка с реализацията на националната програма „Чаша топло мляко”.
ПОМОЩНИК ДИРЕКТОР - УВР Образование:
1975 г. - ПУ „Паисий Хилендарски", висше - магистър, специалност физика и математика
Квалификация:
1998 г. - V ПКС по физика
Кудинка Цветкова Професионално развитие:
1975 - 1982 г. - СПТУ по текстил в Силистра - учител;
1982 - 1983 г. - ЕСПУ "Иван Вазов" в Силистра - учител;
1983 г. до момента ОУ "Иван Вазов" - Пом. директор.
 
  Конкретен опит от работа в региона:
Държава от дата - до дата
Англия, Германия, Франция, Гърция 2004 - 2005 - 2006 г. - Програма "Коменски", Национална агенция "Сократ" - "Да научим повече един от друг и един за друг чрез празниците и традициите си"
Румъния

2004 г. - проект "Екология и светлина"

2005 - 2006 г. Международен проект "Светлина за културното наследство"

Публикации: ТВ предавания по местния канал „Истър” и регионален ТВ канал „Север” и публикация в местните медии - в. „Спектър”, в. „Дръстър” за дейности по програма „Коменски” и успехи в извънкласните дейности с учениците.
ПОМОЩНИК ДИРЕКТОР - АСД Образование:
2002 г. УНСС - София - Маркетинг
2004 г. - магистър по Маркетинг
Радосвета Георгиева Професионално развитие:
2002 г. до момента - Помощник директор по АСД

 
   


Име, презиме, фамилия
Професионална квалификация
1. Росица Янакиева Брезоева учител по немски език и литература, старши учител
2. Росица Панева Трендафилова начален учител, старши учител
3. Валентина Иванова Русева - Георгиева възпитател в начален етап
4. Виолета Димитрова Кръстева начален учител, старши учител
5. Илиян Петров Костадинов младши възпитател в начален етап
6. Снежина Стоянова Трендафилова начален учител, старши учител
7. Галина Маринова Панева възпитател в начален етап
8. Галя Станева Димитрова възпитател в начален етап
9. Маргарита Костадинова Савова начален учител, старши учител
10. Теменужка Русева Михова начален учител, старши учител
11. Мариета Йорданова Нанчева начален учител, старши учител
12. Веселка Йорданова Георгиева начален учител, старши учител
13. Янка Иванова Димова начален учител, старши учител
14. Искра Русева Добрева начален учител, старши учител
15. Ваня Златкова Тихолова старши възпитател
16. Ивелина Георгиева Райнова начален учител, старши учител
17. Иванка Николова Тодорова начален учител, старши учител
18. Веско Йорданов Георгиев възпитател
19 Галина Николова Великова начален учител, старши учител
20. Нели Стоянова Любенова начален учител, главен учител
21. Лилия Кирилова Чиколова старши възпитател
22. Стефан Димов Аджемов старши възпитател
23. Иванка Стойчева Желязкова старши възпитател
24. Тодорка Великова Янкова старши възпитател
25. Надежда Бърнева Бабаяшева старши възпитател
26. Росица Неделчева Симеонова начален учител, старши учител
27. Стефка Пенева Синигерова старши възпитател
28. Гергана Николова Георгиева старши учител по английски език в начален етап
29. Ивелина Стоянова Тодорова старши учител по английски език в начален етап
30. Валентина Великова Кулева учител по български език и литература, старши учител
31. Славка Николова Добрева учител по български език и литература, старши учител
32. Боряна Атанасова Стефанова учител по български език и литература, старши учител
33. Жеко Николов Атанасов учител по английски език, старши учител
34. Грета ЛюбеноваДобрева старши учител по английски език
35. Кера Танева Нейкова учител по математика, старши учител
36. Неделчо Йорданов Иванов учител по математика, младши учител
37. Лиляна Стефанова Енчева учител по математика, старши учител
38. Николинка Данчева Иванова учител по математика, старши учител
39. Румяна Димитрова Добрева учител по математика, старши учител
40. Христинка Анастасова Иванова ръководител компютърен кабинет, старши учител
41. Румяна Илиева Атанасова учител по химия и опазване на околната среда, старши учител
42. Каталина Петрова Ангелова учител по биология и здравно образование, главен учител
43. Маргарита Любенова Тодорова учител по история и цивилизация, главен учител
44. Добринка Николова Иванова учител по география и икономика, старши учител
45. Евгения Петрова Карагеоргиева учител по музика, старши учител
46. Стоян Стефанов Братанов учител по изобразително изкуство, старши учител
47. Мариана Христова Христова учител по ДБ и технологии, старши учител
48. Георги Йорданов Стефанов учител по физическо възпитание и спорт, старши учител
49. Светлозар Маринов Маринов психолог по проект "Включващо обучение на ОП РЧР"
50. Златинка Неделчева Димитрова ресурсен учител по проект "Включващо обучение на ОП РЧР"
51. Тодорка Георгиева Тодорова ресурсен учител по проект "Включващо обучение на ОП РЧР"