• Без категория

Анкета

Уважаеми ученици, родители и членове на съвет „Твоят час“ към ОУ “ Иван Вазов“,

Екипът за организиране и управление на проекта подготви електронни анкети за учениците, техните родители и членовете на съветите „Твоят час“. Анкетите имат за задача да установят постигането на целите на проекта. За целта ви запознаваме с възможността да изразите мнението си за дейностите по проекта в анкетите, както следва:
Анкета за учениците: http://tvoiatchas.mon.bg/Students-Questionnaire.aspx 

Анкета за родителите: http://tvoiatchas.mon.bg/Parents-Questionnaire.aspx 

Анкета за членовете на съветите „Твоят час“: http://tvoiatchas.mon.bg/Advisory-Questionnaire.aspx 

Анкетите са анонимни и могат да бъдат попълвани до 01.07.2018 г.

Може да харесате още...