ВАЖНО за родители и ученици!!!

За всички нас предстои една необичайна учебна година – година на предизвикателства, изпитания, отговорности.

В изпълнение на ангажиментите си към децата и учениците Министерството на образованието и науката партнира с държавни институции и неправителствени организации, обединени от обща цел.

В тази връзка ви прикачваме линк към Правила за безопасност на учениците в компютърната мрежа в училището и в интернет, разработени от Държавна агенция „Закрила на детето“ с участието на експерти от отдел „Киберпрестъпност“ към Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ и с Центъра за безопасен интернет. Отворете от тук…..

12 ИДЕИ ЗА РОДИТЕЛИ В КОВИД КРИЗА Отворете от тук

Може да харесате още...