• Без категория

Ден на Ученическото самоуправление – 9 май 2018

     На 9 май по традиция се проведе денят на ученическото самоуправление. Самоуправлението е прекрасна възможност за изява и непосредствено участие на учениците в организиране на училищния живот, в решаването на проблеми пряко засягащи тяхното израстване и формиране като личности с умения. В този ден учениците се научават да вземат решения и  да поемат отговорност.

На няколко поредни заседания на ученическият съвет бяха обсъждани предложенията за провеждане на деня на ученическото самоуправление, както и кандидатурите за всички ръководни постове в училището.  След гласуване бе избрано училищно ръководство. Бяха разпределени и преподавателите по различните учебните предмети.   Работният ден започна със заседание в учителската стая, където учениците заеха местата на своите учители.  За ден директор бе Ивайло Красимиров Лечев ученик от  от 6 „а“ клас., а за негови заместници бяха избрани Мерин мертол Сали ученичка от 5 „г“ клас и Кремена Валентинова Йорданова ученичка от 7 „б“ клас. В инициативата се включиха много ученици. Децата имаха възможност да надникнат в света на учителската професия. С много желание  и отговорност, те заеха местата на своите учители и  проведоха редовни учебни занятия по различните учебни предмети. В края на работният ден се проведе заседание, в което те споделиха своите впечатления.

 

 

Може да харесате още...