Графици

grafikУЧИЛИЩНИ ГРАФИЦИ 2023 – 2024 ГОДИНА

Класни ръководители за учебната 2023-2024 г.

График за консултации с родители 2023-2024 втори учебен срок /НЕ/

График за консултации с родители 2023-2024 първи учебен срок /ПЕ/

График за консултации с ученици 2023-2024 втори учебен срок /НЕ/

График за консултации с ученици 2023-2024 първи учебен срок /ПЕ/

Дневно разписание за учебната 2023-2024 г.

Графици за контролни работи 2023-2024 втори учебен срок /НЕ/

График за контролни работи 2023-2024 първи учебен срок /ПЕ/

График за провеждане на родителски срещи 2023-2024 година /НЕ/

График за провеждане на родителски срещи 2023-2024 година /ПЕ/

График за влизане в сградата на училището и разпределение на класни стаи по паралелки за учебната 2023-2024 г.

Начало и край на учебния ден за 2023-2024 г. – първи учебен срок, утвърден със Заповед на директора на училището №1345/13.09.2022 г.