Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/ivazovsi/public_html/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/third_party_compat/module.third_party_compat.php on line 148

Графици

grafikУЧИЛИЩНИ ГРАФИЦИ 2020 – 2021 ГОДИНА

ВТОРИ СРОК

График за провеждане на родителски срещи за учебната 2020-2021 година /НЕ и ПЕ/

График на дежурните учители и класове през втори срок на учебната 2020-2021 година

График за консултации с родители 2020-2021 втори учебен срок /НЕ/ 

График за консултации с родители 2020-2021 втори учебен срок /ПЕ/

График за консултации с ученици 2020-2021 втори учебен срок /НЕ/

График за консултации с ученици 2020-2021 втори учебен срок /ПЕ/

Графици за контролни работи 2020-2021 втори учебен срок /НЕ/

График за контролни работи 2020-2021 втори учебен срок /ПЕ/

Дневно разписание за учебната 2020-2021 г.

Дневно разписание в ГЦОУД – втори учебен срок – 2020-2021 г.

График за влизане в сградата на училището и разпределение на класни стаи по паралелки, утвърдени със Заповед 1018/14.09.2020 г. на директора

Начало и край на учебния ден за 2020-20211 втори учебен брой, утвърден със Заповед 1009/11.09.2021 г. на директора

График за провеждане на учебни часове за спортна дейност 2020-2021 втори учебен срок /ПЕ/