Кодекси

ЕТИЧЕН КОДЕКС НА РАБОТЕЩИТЕ С ДЕЦА 

2022 – 2023 г.

Кодекс на ученика в ОУ „Иван Вазов“

1. Аз съм свободен гражданин на Република България и обичам своето семейство и своята Родина!

2. Свободно съм избрал да уча в ОУ „Иван Вазов“ и се гордея, че съм част от училищната общност.

3. Моите учители, работниците в училището и моите съученици са достойни хора и аз ги уважавам.

4. Аз съм толерантен към другите в училище. Зачитам чуждото мнение и отстоявам цивилизовано собствените си становища.

5. Приемам правилата за поведение в училище и свободно се задължавам да ги изпълнявам, защото зная, че те ми осигуряват личен комфорт и благополучие.

6. Моето основно право и задължение в училището е ученето. Аз уча според изискванията на учителите си и каквото и доколкото аз мога.

7. Аз съм добър стопанин. Зачитам чуждата собственост и пазя личното си имущество.

8. Аз зная, че училищното имущество е публична собственост, платена от данъците на моите родители, затова я пазя, както пазя личните си вещи.

9. Моите родители са ми приятели и аз споделям искрено с тях всичко, което се случва в училище.