„Заедно в изкуствата и спорта“ за учебната 2022/2023 година

ОУ „Иван Вазов“ – Силистра, ще участва в НП „Заедно в изкуствата и спорта“ за
учебната 2022/2023 година за сформиране на следните групи и отбори:


Модул 1. Изкуства в следните направления:

  • музикално изкуство – V–VII клас, с ръководител специалист по специалист по

музикална педагогика;

  • танцово изкуство – I – IV клас, с ръководител специалист по танцово изкуство;
  • театрално изкуство – I – IV клас, с ръководител специалист по театрално изкуство.

Модул 2. Спорт в следните направления:

  • баскетбол – I – IV клас, с ръководител учител по физическо възпитание и спорт и/или треньор по „Баскетбол“;
  • волейбол – V–VII клас,  с ръководител с ръководител учител по физическо възпитание и спорт и/или треньор по „Волейбол“;
  • футбол – V–VII клас,  с ръководител с ръководител учител по физическо възпитание и спорт и/или треньор по „Футбол“.