• Без категория

„Занимателна география”

   На 29.05.2018г. в  ОУ” Иван Вазов” се проведе публичната изява на групата за преодоляване на обучителни затруднения „Занимателна география”. Групата функционира за първа година и е в изпълнение на дейностите по проект BG05М2ОР001-2.004-004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности ”Твоят час- Фаза І”. Проектът се финансира от Оперативна програма ”Наука и образование за интелигентен растеж”, съфинансирана от Европейски структурни и инвестиционни фондове. Гости на мероприятието бяха г-жа Каталина Ангелова- заместник-директор и г-н Йордан Георгиев-журналист, родители, учители, и ученици. Учениците от групата бяха разделени на два отбора. Във всеки  отбор  участваха по 5 ученици. Състезанието се проведе в 4 кръга. I кръг-подреждане на пъзел и назоваване на  континента. II кръг „ Минута е много”, решаване на мултимедиен тест, разпознаване на географските обекти. III кръг-решаване на кръстословица. IV кръг„Географски детективи”-подреждане на  букви в думи/географски обекти и понятия/. След всеки кръг бяха задавани въпроси към публиката с много награди, а за финал бе представена презентация  „ Най-чудните места в света”. В края на надпреварата отборите получиха похвали и бяха поздравени  от г-жа Ангелова. Участниците изпитаха удовлетворение  от представянето си, а присъстващите се забавляваха.

 

Може да харесате още...