Заповед № 707/ 16.03.2020 г. на директора на ОУ „Иван Вазов“ гр. Силистра

На основание чл. 259, ал. 1 от ЗПУО, чл. 63, ал. 1, ал. 4 и ал. 5 от Закона за здравето и заповед № РД-01-124/ 13.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването нареждам …

Може да харесате още...