Бюджет

 

Отчет на касовото изпълнение на бюджета към 30.09.2022 г.

Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от ЕС – КСФ към 30.09.2022 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета  към 30.06.2022 г.

Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от ЕС – КСФ към 30.06.2022 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета  към 31.03.2022 г.

Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от ЕС – КСФ към 31.03.2022 г.

Начален бюджет за 2022 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета  към 31.12.2021 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета  към 30.09.2021 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета  към 30.06.2021 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета  към 31.03.2021 г.

Начален  бюджет – 01.01.2021г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета  към 30.12.2020 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета  към 30.09.2020 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета  към 30.06.2020 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета  към 31.03.2020 г.

Начален  бюджет – 01.01.2020г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета  към 31.12.2019 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета  към 30.09.2019 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета  към 30.06.2019 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета  към 31.03.2019 г.

Начален бюджет към 01.01.2019 година

 

 

 

Отчет за касовото изпълнение на бюджета  към 31.03.2022 г.

Начален бюджет за 2022 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета  към 31.12.2021 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета  към 30.09.2021 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета  към 30.06.2021 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета  към 31.03.2021 г.

Начален  бюджет – 01.01.2021г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета  към 30.12.2020 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета  към 30.09.2020 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета  към 30.06.2020 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета  към 31.03.2020 г.

Начален  бюджет – 01.01.2020г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета  към 31.12.2019 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета  към 30.09.2019 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета  към 30.06.2019 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета  към 31.03.2019 г.

Начален бюджет към 01.01.2019 година