Бюджет

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.03.2024 г.

Отчет на касовото изпълнение на сметките за средствата от ЕС към 31.03.2024 г.

Начален план на бюджет 2024

Баланс /сборен/ към 31.12.2023 г.

Обяснителна записка – 31.12.2023 г.

Отчет на приходите и разходите към 31.12.2023 г.

Отчет на касовото изпълнение на бюджета, сметките за средствата от ЕС и сметките от чужди средства към 31.12.2023 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.12.2023 г.

Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от ЕС – КСФ към 31.12.2023 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.09.2023 г.

Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от ЕС – КСФ към 30.09.2023 г.

Начален бюджет за 2023 г. – утвърден

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.06.2023 г.

Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от ЕС – КСФ към 30.06.2023 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета  към 31.03.2023 г.

Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от ЕС – КСФ към 31.03.2023 г.

Бюджет и уточнен план за 2022 г. 

Отчет на касовото изпълнение на бюджета към 31.12.2022 г.

Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от ЕС – КСФ към 31.12.2022 г.

Отчет на касовото изпълнение на бюджета към 30.09.2022 г.

Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от ЕС – КСФ към 30.09.2022 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета  към 30.06.2022 г.

Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от ЕС – КСФ към 30.06.2022 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета  към 31.03.2022 г.

Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от ЕС – КСФ към 31.03.2022 г.

Начален бюджет за 2022 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета  към 31.12.2021 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета  към 30.09.2021 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета  към 30.06.2021 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета  към 31.03.2021 г.

Начален  бюджет – 01.01.2021г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета  към 30.12.2020 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета  към 30.09.2020 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета  към 30.06.2020 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета  към 31.03.2020 г.

Начален  бюджет – 01.01.2020г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета  към 31.12.2019 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета  към 30.09.2019 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета  към 30.06.2019 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета  към 31.03.2019 г.

Начален бюджет към 01.01.2019 година