Преподаватели и служители

Маргарита Костадинова Савова – Учител начален етап, 1. а клас;

Веселка Йорданова Георгиева – Учител начален етап, 1. б клас;
Наталия Миткова Гиздашка – Учител в начален етап, 1. в клас;

Теменужка Русева Михова – Учител начален етап, 1 .г клас;

Нежля Бейзат Бейтула – Учител начален етап, 2. а клас;

Искра Русева Добрева – Учител начален етап, 2. б клас;

Ваня Златкова Тихолова – Учител начален етап, 2. в клас;

Дюне Юсеин Рамадан – Учител начален етап, 2. г клас;

Йорданка Василева Хаджиева – Учител начален етап, 3. а клас;

Галина Николова Великова – Учител начален етап, 3. б клас;

Радостина Ангелова Николова – Учител начален етап, 3. в клас;

Стефка Пенева Синигерова – Учител начален етап, 3. г клас;

Севгинар Ружди Хамди – Учител начален етап, 4 .а клас;

Живка Димитрова Жекова – Учител начален етап, 4. б клас;

Иванка Андреева Куртева – Учител начален етап, 4. в клас;

 

Валентина Иванова Русева – Учител по английски език в начален етап;

Гергана Николова Георгиева – Учител по английски език в начален етап;

Мелекшен Осман Исмаил – Учител в ГЦОУД, 1. a клас;

Пламена Мариянова Павлова – Учител в ГЦОУД, 1. б клас;

Лора Любенова Атанасова – Учител в ГЦОУД, 1. в клас;

Ивелина Валентинова Маринова – Учител в ГЦОУД, 1. г клас;

Росица Неделчева Симеонова – Учител в ГЦОУД, 2. а клас;

Надежда Бърнева Бабаяшева – Учител в ГЦОУД, 2. б клас;

Нели Иванова Илиева – Учител в ГЦОУД, 2. в клас;

Цанка Иванова Петрова – Учител в ГЦОУД, 2. г клас;

Маргарита Иванова Димитрова – Учител в ГЦОУД, 3. а клас;

Венцислав Красимиров Иванов – Учител в ГЦОУД, 3. б клас;

Мариета Йорданова Нанчева – Учител в ГЦОУД, 3. в клас;

Невяна Маринова Петрова – Учител в ГЦОУД, 3. г клас;

Илиян Петров Костадинов – Учител в ГЦОУД, 4 .а клас;

Даниела Йорданова Цавкова – Учител в ГЦОУД, 4. б клас;

Мариана Стоянова Дочева – Учител в ГЦОУД, 4. в клас;

 

Дарина Славейкова Тодорова – Учител в ЦОУД – 5. клас;

Недялка Коева Добрева – Вълчева – Учител в ГЦОУД, 5. клас;

Марияна Живкова Славова – Учител в ГЦОУД, 6. клас;

Веселка Кирилова Русева – Учител в ГЦОУД, 7. клас;

Ирена Иванова Екзарова – учител по БЕЛ

Боряна Атанасова Стефанова – учител по БЕЛ

Иванка Петрова Георгиева – учител по БЕЛ

Таня Костадинова Русева – учител по английски език

Грета Красимирова Георгиева – учител по английски език

Дора Стоянова Драгиева – учител по математика

Румяна Димитрова Добрева – учител по математика

Илияна Драгиева Георгиева – учител по математика

Десислава Костова Костова – учител по информатика и информационни технологии, физика и астрономия

Елица Григорова Рангелова – учител по човекът и природата
Мариана Николова Петкова – учител по химия и опазване на околната среда, биология и здравно образование
Иванка Стойчева Желязкова – учител по география и икономика

Живко Тодоров Димов – учител по история и цивилизации

Светла Иванова Иванова – учител по музика

Стоян Стефанов Братанов – учител по изобразително изкуство

Мариана Христова Христова – учител по технологии

Славян Русев Димитров – учител по ФВС

Надя Христова Стоянова – Педагогически съветник

Тодорка Георгиева Тодорова – Ресурсен учител

Светлозар Маринов Маринов – Психолог

Йорданка Иванова Цонева – логопед

Радосвета Петрова Георгиева – ЗДАСД

Албена Тодорова Николова – Главен счетоводител

Йорданка Лучиянова Дечева – Библиотекар

Севим Хюлми Хамди – Завеждащ административна служба

Стилиян Василев Кондов – Служител „Човешки ресурси“

Георги Руменов Манолов – Домакин

Тодор Костов Тодоров – огняр

Красимира Маринова Любенова – Чистач/Хигиенист

Стоянка Радева Кралева – Чистач/Хигиенист

Калинка Пенчева Христова – Чистач/Хигиенист

Петя Иванова Петрова – Чистач/Хигиенист

Рамадан Али Рамадан – Пазач, невъоръжена охрана

Михаил Митев Михнев – Пазач, невъоръжена охрана

Милен Иванов Иванов – Шофьор, автобус

Алие Мустафова Бейтула – медицинска сестра