Преподаватели и служители

Маргарита Костадинова Савова – старши учител, I a клас

Веселка Йорданова Георгиева – старши учител, I б клас

Теменужка Русева Михова – старши учител, I в клас

Нежля Бейзат Бейтула – учител, II a клас

Искра Русева Добрева – старши учител, II б клас

Надежда Бърнева Бабаяшева –  старши учител, II в клас

Ваня Златкова Тихолова – старши учител, II г клас

Йорданка Василева Хаджиева – старши учител, III a клас

Галина Николова Великова – старши учител, III б клас

Нели Стоянова Златева – главен учител, III в клас

Стефка Пенева Синигерова – старши учител, III г клас

Галя  Станева Димитрова – старши учител, IV а клас

Живка Димитрова Жекова – старши учител, IV б клас

Росица Неделчева Симеонова – старши учител, IV в клас

Стоянка Колева Рачева – старши учител, IV г клас

Иванка Андреева Куртева – старши учител, IV д клас

Валентина Иванова Русева – старши учител по английски език, начален етап

Гергана Николова Георгиева – старши учител по английски език, начален етап

Наталия Миткова Гиздашка – старши учител в ГЦОУД, I a клас

Боряна Валентинова Софрониева – учител в ГЦОУД, I б клас

Тодорка Великова Янкова – старши учител в ГЦОУД, I в клас

Преслава Петрова Павлова – учител в ГЦОУД, II а клас

Радостина Ангелова Николова – учител в ГЦОУД, II б клас

Цанка Иванова Петрова – учител в ГЦОУД, II в клас

Дюне Юсеин Рамадан – старши учител в ГЦОУД,  II г клас

Маргарита Иванова Димитрова – старши учител в ГЦОУД, III а клас

Венцислав Красимиров Иванов – учител в ГЦОУД, III б клас

Мариета Йорданова Нанчева – старши учител в ГЦОУД, III в клас

Невяна Маринова Петрова – учител в ГЦОУД, III г клас

Даниела Йорданова Цавкова – старши учител в ГЦОУД, IV а клас

Станимира Иванова Станчева – учител в ГЦОУД, IV б клас

Севгинар Ружди Хамди – учител в ГЦОУД, IV в клас

Илиян Петров Костадинов – учител в ГЦОУД, IV г клас

Мариана Стоянова Дочева – старши учител в ГЦОУД, IV д клас

Росица Янакиева Брезоева  –  старши учител в ГЦОУД, първа група V клас

Мариана Николова Петкова – старши учител в ГЦОУД, втора група V клас

Йорданка Иванова Цонева – старши учител в ГЦОУД, VI клас

Веселка Кирилова Русева – учител в ГЦОУД, VII клас

Кристина Милкова Георгиева – учител по БЕЛ

Ирена Иванова Екзарова – старши учител по БЕЛ

Боряна Атанасова Стефанова – старши учител по БЕЛ

Ивелина Бобчева Жечкова – учител по английски език

Грета Любенова Добрева – старши учител по английски език

Румяна Димитрова Добрева – старши учител по математика и информатика

Николинка Данчева Иванова – старши учител по математика и информатика

Кера Танева Нейкова – старши учител по математика

Десислава Костова Костова – учител по физика и астрономия и информационни технологии

Румяна Илиева Атанасова – учител по химия и опазване на околната среда

Иванка Стойчева Желязкова – старши учител по география и икономика

Димитър Иванов Димитров – учител по история и цивилизации

Светла Иванова Иванова – учител по музика

Стоян Стефанова Братанов – старши учител по изобразително изкуство

Мариана Христова Христова – старши учител по технологии

Славян Русев Димитров – старши учител по ФВС

Надя Христова Стоянова – Педагогически съветник

Тодорка Георгиева Тодорова – Ресурсен учител

Светла Борисова Данкова – Логопед

Светлозар Маринов Маринов – Психолог