Преподаватели и служители

Йорданка Василева Хаджиева – Учител начален етап, Iа клас;

Галина Николова Великова – Учител начален етап, Iб клас;

Радостина Ангелова Николова – Учител начален етап, Iв клас;

Стефка Пенева Синигерова – Учител начален етап, Iг клас;

Севгинар Ружди Хамди – Учител начален етап, IIа клас;

Живка Димитрова Жекова – Учител начален етап, IIб клас;

Иванка Андреева Куртева – Учител начален етап, IIв клас;

Маргарита Костадинова Савова – Учител начален етап, IIIа клас;

Веселка Йорданова Георгиева – Учител начален етап, IIIб клас;

Теменужка Русева Михова – Учител начален етап, IIIв клас;

Нежля Бейзат Бейтула – Учител начален етап, IVа клас;

Искра Русева Добрева – Учител начален етап, IVб клас;

Надежда Бърнева Бабаяшева – Учител начален етап, IVв клас;

Ваня Златкова Тихолова – Учител начален етап, IVг клас;

Валентина Иванова Русева – Учител по английски език в начален етап;

Гергана Николова Георгиева – Учител по английски език в начален етап;

Маргарита Иванова Димитрова – Учител в ГЦОУД, Iа клас;

Венцислав Красимиров Иванов – Учител в ГЦОУД, Iб клас;

Мариета Йорданова Нанчева – Учител в ГЦОУД, Iв клас;

Невяна Маринова Петрова – Учител в ГЦОУД, Iг клас;

Илиян Петров Костадинов – Учител в ГЦОУД, IIа клас;

Даниела Йорданова Цавкова – Учител в ГЦОУД, IIб клас;

Мариана Стоянова Дочева – Учител в ГЦОУД, IIв клас;

Наталия Миткова Гиздашка – Учител в ГЦОУД, IIIa клас;

Пламена Мариянова Павлова – Учител в ГЦОУД, IIIб клас;

Тодорка Великова Янкова – Учител в ГЦОУД, IIIв клас;

Преслава Петрова Павлова – Учител в ГЦОУД, IVа клас;

Цанка Иванова Петрова – Учител в ГЦОУД, IVб клас;

Цанка Иванова Петрова – Учител в ГЦОУД, IIIв клас;

Дюне Юсеин Рамадан – Учител в ГЦОУД, IVг клас;

Марияна Славова – Учител в ЦОУД – V клас

Елица Григорова Рангелова – Учител в ГЦОУД, първа група VI клас;

Веселка Кирилова Русева – Учител в ГЦОУД, втора група VI клас;

Грета Красимирова Георгиева – Учител в ГЦОУД, VII клас;

Ирена Иванова Екзарова – учител по БЕЛ

Боряна Атанасова Стефанова – учител по БЕЛ

Кристина Милкова Георгиева – учител по БЕЛ

Грета Любенова Добрева – учител по английски език

Ивелина Бобчева Жечкова – учител по английски език

Дора Стоянова Драгиева – учител по математика

Румяна Димитрова Добрева – учител по математика

Илияна Драгиева Георгиева – учител по математика

Десислава Костова Костова – учител по информатика и информационни технологии, физика и астрономия

Детелина Миткова Косева – учител по биология и здравно образование
 
Мариана Николова Петкова – учител по химия и опазване на околната среда

Иванка Стойчева Желязкова – учител по география и икономика

Живко Тодоров Димов – учител по история и цивилизации

Светла Иванова Иванова – учител по музика

Стоян Стефанова Братанов – учител по изобразително изкуство

Мариана Христова Христова – учител по технологии

Славян Русев Димитров – учител по ФВС

Надя Христова Стоянова – Педагогически съветник

Тодорка Георгиева Тодорова – Ресурсен учител

Светлозар Маринов Маринов – Психолог

Йорданка Иванова Цонева – логопед

Радосвета Петрова Георгиева – зам.-директор „АСД“

Петранка Димитрова Христова – Главен счетоводител

Албена Николова – оперативен счетоводител

Йорданка Лучиянова Дечева – Библиотекар

Севим Хюлми Хамди – Завеждащ административна служба

Стилиян Василев Кондов – Служител „Човешки ресурси“

Георги Руменов Манолов – Домакин

Тодор Тодоров – огняр

Красимира Маринова Любенова – Чистач / Хигиенист

Стоянка Радева Кралева – Чистач/ Хигиенист

Калинка Пенчева Христова – Чистач/ Хигиенист

Петя Иванова Петрова -Чистач/ Хигиенист

Рамадан Али Рамадан – Пазач, невъоръжена охрана

Михаил Митев Михнев – Пазач, невъоръжена охрана

Милен Иванов Иванов – Шофьор, автобус

Алие Мустафова Бейтула – медицинска сестра