Преподаватели и служители

Севгинар Ружди Хамди – Учител начален етап, 1а клас;

Живка Димитрова Жекова – Учител начален етап, 1б клас;

Иванка Андреева Куртева – Учител начален етап, 1в клас;

Маргарита Костадинова Савова – Учител начален етап, 2а клас;

Веселка Йорданова Георгиева – Учител начален етап, 2б клас;

Теменужка Русева Михова – Учител начален етап, 2в клас;

Нежля Бейзат Бейтула – Учител начален етап, 3а клас;

Искра Русева Добрева – Учител начален етап, 3б клас;

Надежда Бърнева Бабаяшева – Учител начален етап, 3в клас;

Ваня Златкова Тихолова – Учител начален етап, 3г клас;

Йорданка Василева Хаджиева – Учител начален етап, 4а клас;

Галина Николова Великова – Учител начален етап, 4б клас;

Нели Стоянова Златева – Учител начален етап, 4в клас;

Стефка Пенева Синигерова – Учител начален етап, 4г клас;

Валентина Иванова Русева – Учител по английски език в начален етап;

Гергана Николова Георгиева – Учител по английски език в начален етап;

Росица Неделчева Симеонова – Учител в ГЦОУД, 1а клас;

Даниела Йорданова Цавкова – Учител в ГЦОУД, 1б клас;

Мариана Стоянова Дочева – Учител в ГЦОУД, 1в клас;

Наталия Миткова Гиздашка – Учител в ГЦОУД, 2a клас;

Илиян Петров Костадинов – Учител в ГЦОУД, 2б клас;

Тодорка Великова Янкова – Учител в ГЦОУД, 2в клас;

Преслава Петрова Павлова – Учител в ГЦОУД, 3а клас;

Радостина Ангелова Николова – Учител в ГЦОУД, 3б клас;

Цанка Иванова Петрова – Учител в ГЦОУД, 3в клас;

Дюне Юсеин Рамадан – Учител в ГЦОУД, 3г клас;

Маргарита Иванова Димитрова – Учител в ГЦОУД, 4а клас;

Венцислав Красимиров Иванов – Учител в ГЦОУД, 4б клас;

Мариета Йорданова Нанчева – Учител в ГЦОУД, 4в клас;

Невяна Маринова Петрова – Учител в ГЦОУД, 4г клас;

Елица Григорова Рангелова – Учител в ГЦОУД, първа група 5 клас;

Веселка Кирилова Русева – Учител в ГЦОУД, втора група 5 клас;

Илияна Драгиева Георгиева – Учител в ГЦОУД, 6 клас;

Йорданка Иванова Цонева – Учител в ГЦОУД, 7 клас;

Кристина Милкова Георгиева – учител по БЕЛ

Ирена Иванова Екзарова – учител по БЕЛ

Боряна Атанасова Стефанова – учител по БЕЛ

Цветанка Маринова Маркова – учител по английски език

Дора Стоянова Драгиева – учител по математика

Румяна Димитрова Добрева – учител по математика

Николинка Данчева Иванова – учител по математика

Десислава Костова Костова – учител по информатика и информационни технологии, физика и астрономия

Мариана Николова Петкова – учител по химия и опазване на околната среда

Иванка Стойчева Желязкова – учител по география и икономика

Живко Тодоров Димов – учител по история и цивилизации

Светла Иванова Иванова – учител по музика

Стоян Стефанова Братанов – учител по изобразително изкуство

Мариана Христова Христова – учител по технологии

Славян Русев Димитров – учител по ФВС

Надя Христова Стоянова – Педагогически съветник

Тодорка Георгиева Тодорова – Ресурсен учител

Светлозар Маринов Маринов – Психолог

Йорданка Лучиянова Дечева – Библиотекар

Севим Хюлми Хамди – Завеждащ административна служба

Петранка Димитрова Христова – Главен счетоводител

Стилиян Василев Кондов – Служител „Човешки ресурси“

Георги Руменов Манолов – Домакин

Красимира Маринова Любенова – Чистач / Хигиенист

Стоянка Радева Кралева – Чистач/ Хигиенист

Калинка Пенчева Христова – Чистач/ Хигиенист

Петя Иванова Петрова -Чистач/ Хигиенист

Велико Илиев Георгиев – Дърводелец, поддръжка

Георги Димитров Николов – Огняр

Рамадан Али Рамадан – Пазач, невъоръжена охрана

Михаил Митев Михнев – Пазач, невъоръжена охрана

Милен Иванов Иванов – Шофьор, автобус