Обществен съвет

2023 – 2024 г.

Протокол 3 – 07.03.2024 г.

Покана за свикване на Обществен съвет – 07.03.2024 г.

Протокол 2 – 08.12.2023 г.

Покана за свикване на Обществен съвет – 08.12.2023 г.

Годишен отчет за дейността на Обществения съвет за учебната 2022-2023 г.

Протокол 1 – 26.09.2023 г.

Покана за свикване на Обществен съвет – 26.09.2023 г.

2022 – 2023 г.

Протокол 4 – 13.07.2023 г.

Покана за свикване на Обществен съвет – 13.07.2023 г.

Протокол 3 – 21.03.2023 г.

Покана за свикване на Обществен съвет – 21.03.2023 г.

Заповед 338 – 15.12.2022 г. за определяне състава на Обществения съвет и резервните членове

Протокол 2 – 15.12.2022 г.

Протокол 1 – 15.12.2022 г.

Покана до родителите на всички класове от 29.11.2022 г.

Протокол 3 от 08.09.2022 г.

Покана за свикване на Обществен съвет – 08.09.2022 г.

2021 – 2022 г.

Протокол №4 от 14.04.2022 г.

Покана за свикване на Обществен съвет 14.04.2022 г.

Протокол №3 от 10.03.2022 г.

Покана за свикване на Обществен съвет 10.03.2022 г.

Протокол №2 от 05.10.2021 г.

Покана за свикване на Обществен съвет 05.10.2021 г.

Протокол №1 от 30.09.2021 г.

Покана за свикване на Обществен съвет 30.09.2021 г.

2020-2021 г.

Протокол №3 от 22.06.2021 г.

Покана за свикване на Обществен съвет 22.06.2021 г.

Протокол №2 от 16.03.2021 г.

Покана за свикване на Обществен съвет 16.03.2021 г.

ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ КЪМ ОУ „ИВАН ВАЗОВ“ ГР. СИЛИСТРА – 05.03.2021 г.

Протокол № 1 от 20.11.2020 г.

Покана за свикване на Обществен съвет – 11.2020 г.

2019-2020 г.

Протокол № 4 от 02.07.2020 г.

Покана за свикване на Обществен съвет – 02.07.2020 г.

ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ КЪМ ОУ „ИВАН ВАЗОВ“ ГР. СИЛИСТРА – 02.07.2020 г.

ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ КЪМ ОУ „ИВАН ВАЗОВ“ ГР. СИЛИСТРА – 24.06.2020 г.

Покана за свикване на Обществен съвет – 17.03.2020 г.

Годишен отчет за дейността на Обществения съвет за 2019-2020 г.

Протокол № 3 от 17.03.2020 г.

Заповед №362 от 12.12.2019 г.

Протокол № 2 от 10.12.2019 г.

Протокол № 1 от Учредително събрание за Обществен съвет от 10.12.2019г.

Заповед №314 от 27.11.2019 г.

Заповед №158 от 27.09.2019 г.

2018-2019 г.

Покана Обществен съвет 8.01.2019 г.