НП „България – образователни маршрути“


ОУ „Иван Вазов“, гр. Силистра ще кандидатства по НП „България – образователни маршрути“, модул 1 „Образователни маршрути“, приета с Решение №408/31.05.2023 г. на Министерски съвет със сформиране на следните групи:

2. клас
(за 2022/2023 учебна година)
ТА „Мелиора Турс ООД“ – гр. Добрич
3. клас
(за 2022/2023 учебна година)
ТА „Детелина Турс ООД“ – гр. В. Търново
5. клас и 6. клас
(за 2022/2023 учебна година)
ТА „Мелиора Турс ООД“ – гр. Добрич
– 2 дни с 1 нощувка;
– 90 ученици,
– 9 ръководители
– 2 медицински лица;
– Маршрут: Силистра – Шумен –
Мадара – Преслав – Силистра
– Време на провеждане: 06.06. – 07.06.
2024 г.
Вижте цялата оферта
– 3 дни с 2 нощувки
– 70 ученици
– 7 ръководители
– 1 медицинско лице;
– Маршрут: Силистра – Плевен – Ловеч
– Силистра
– Време на провеждане: 03.09. – 05.09.
2023 г.
Вижте цялата оферта
– 4 дни с 3 нощувки
– 30 ученици
– 3 ръководители
– 1 медицинско лице;
– Маршрут: Силистра – Пазарджик –
Велинград – Батак – Пещера –
Силистра
– Време на провеждане: 03.09. –
06.09.2023 г.
Вижте цялата оферта

Процедура за кандидатстване


1. Подаване на заявления: 23.06. – 27.06.2023 г.
1.1 в ОУ „Иван Вазов“ – от 8:00 ч. до 16:30 ч. в кабинет 211;
1.2 на eлектронната поща на училището: info-1900514@edu.mon.bg .
2. Разглеждане на заявления и класиране: 28.06.2023 г.
3. Информиране на родителите на класираните ученици: 28.06.2023 г.

ИЗТЕГЛИ ЗАЯВЛЕНИЕ


*При по-голям брой желаещи ученици ще бъдат приложени критерии за подбор и участие.

КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР И УЧАСТИЕ

ОУ „Иван Вазов“, гр. Силистра ще кандидатства за участие по НП „България – образователни маршрути“ на 28 юни 2023 г., СЛЕД класирането на желаещите ученици.


Разчитаме на Вашата бърза реакция!


Финансирането по модула се осъществява еднократно до изчерпване на финансовия ресурс.