НП „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“

Модул 4 „Библиотеките като образователна среда“

Й. Дечева, М. Нанчева, Н. Маринова, Ир. Екзарова