НП „Ученически олимпиади и състезания“


Ученическите олимпиади и състезания в областта на науката, изкуствата и спорта развиват ключови компетентности и умения за живот, изключително необходими на учениците в съвременното общество. Осигуряването на допълнителни възможности за подготовка на талантливи ученици от всички етапи и степени на училищното образование за участие в олимпиади е от изключително значение за по-високи постижения
в националните олимпиади.


Модул „Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученически олимпиади” за учебната 2023/2024 година с ръководители:

  • Гражданско образование – Ив. Стойчева, Н. Бейтула
  • Български език и литература – Б. Стефанова
  • География и икономика – Ив. Стойчева
  • Знам и мога – Ив. Андреева