НП „Ученически олимпиади и състезания“


Модул „Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученически олимпиади” за учебната 2020/2021 година с ръководители:


  • Иванка Стойчева -Програма с часове за обучение на група по Гражданско образование, VІ – VІІ клас
  • Нели Златева -Програма с часове за обучение на група по Гражданско образование, ІV клас;
  • Мариета Нанчева- Програма с часове за обучение на група по Гражданско образование, ІV- VІ клас;
  • Иванка Стойчева- Програма с часове за обучение на група по География и икономика, VІ – VІІ клас;
  • Живко Димов – Програма с часове за обучение на група по История и цивилизация, VІІ клас.