• Без категория

Обучение на тема „Модели на позитивно взаимоотношение и превенция на агресивни прояви на ученици“

   В  обучителната програма на преподавателите от ОУ „Иван Вазов“, гр. Силистра с лектор Антонина Кардашева от 31.03 – 01.04.2018 г. бяха заложени няколко модела за позитивно взаимоотношение и превенция на агресивни прояви на учениците:

  • Идентифициране на ролеви, поведенчески и мисловни модели в процеса на общуване, характерни при агресивни прояви в училищна среда; 
  • Ефекти на Емоционалната интелигентност върху агресивното поведение в училищна среда;
  • „Насилствена комуникация“ – алтернатива за справяне с агресията в училищна среда;
  • Коучинг модел за учители и как да въведем „Поведенческа ваксина“ в училищна среда
  • SWOW анализ на училищната среда и създаване на SMART цели за постигане на позитивно взаимоотношение и превенция на агресивни прояви на ученици.

След обсъждане на придобитите знания и умения всички получиха своите удостоверения.

снимков материал

Може да харесате още...