• Без категория

„Овладяване на българския език в контекста на езиковата ситуация в община Силистра“

     Общински форум на тема „Овладяването на българския език в контекста на езиковата ситуация в община Силистра“ се проведе днес в заседателната зала на Общински съвет – Силистра. Форумът се организира от Община Силистра в партньорство с Регионално управление по образование, Русенския университет ,,Ангел Кънчев“ – Филиал Силистра и с участието на преподавателски колегии, директори, учени и експерти. Инициативата е част от Годишния план по изпълнение на Стратегията за личностно развитие на децата и учениците в общината и по проект „Мога и успявам“, финансиран от Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства. Равнището на владеене на официалния за страната ни език е една от основните предпоставки за успешна социална и професионална реализация на подрастващите.

     Форумът откри г-жа Денка Михайлова, зам.-кмет „Хуманитарни дейности“, с благодарност към всички институции и колективи подкрепили реализацията на събитието и с очакване в дискусията да се посочат проблемите, и да се очертаят възможностите за преодоляването им. „Необходимо е да се споделят добри практики за овладяването на българския език и за повишаване резултатите при външното оценяване в училищата и по-високи резултати на НИЗ.“ Марин Ботев – началник отдел в РУ на образованието в Силистра, поздрави участниците, той изтъкна, че проблемът с овладяването на българския език е тема, по която трябва да се формират добри практики в условията на развитието на нормативната уредба и в съответствие с нея.

Поздрави към форума поднесе и Даниела Недялкова – директор на РБ „Партений Павлович“ с пожелания за по-силна, по- динамична и по- модерна образователна система.

Въведение към темата на форума направи доц. Илияна Горанова – председател на Клуба на учителите пенсионери „Иван Байчев“, дългогодишен университетски преподавател по български език, с презентацията: „Овладяване на българския език от подрастващите в контекста на езиковата ситуация в община Силистра.“ (Актуалност на темата. Някои терминологични уточнения. Фактори, които имат отношение към овладяването на българския език в конкретна езикова ситуация.)

С презентация на тема „Условия за овладяването на българския език, заложени в нормативните документи в образователната сфера (5-7 клас)“ пред аудиторията говори и Георги Тончев – директор на ОУ „Св. Св.Кирил и Методий“, гр. Силистра .

Елена Ласкова – преподавател по български език и литература в СУ „Н.Й.Вапцаров“, гр. Силистра представи мнения и констатации за „Тематичното планиране в обучението по български език в 5 клас.“

Добри практики за усвояване на българския език в най- ранна възраст споделиха Диана Димова и Даниела Желева – учители в ДГ „Нарцис“, темата им бе формулирана „Приказката -пръв помощник и верен приятел при овладяването на българския език в подготвителна група.“

За резултатите в образованието и усвояването на езика „С воля, търпение и постоянство“ докладва Красимира Никова – начален учител в ОбУ „Св. Кл. Охридски“, с. Проф. Иширково.

Ирена Екзарова – преподавател по български език и литература в ОУ „Иван Вазов“, гр. Силистра представи „Работа по проект „Твоят час“.“

Венцислава Ангелова – преподавател в ПГПТ „Евлогий Георгиев“, гр. Силистра говори за „Предизвикателството – овладяването на българския език чрез средствата на професионалното образование.“

Дискусионният форум акумулира много теми пряко свързани с езиковата ситуация на територията на нашата община и формирането на политики на база на оценката на ситуациите за преодоляване на негативните тенденции. Идеята на форума да бъде споделен опит в овладяването на българския език и да се очертаят факторите, които въздействат, за да се подобри езиковата култура на учениците, е отворена тема за следващи форуми и дискусии.

Събитието завърши със скечове на деца- артисти от „Театрално студио „Артистик“ – тук езикът не излиза от мода“ с ръководител Христо Христов.

Модератор на дискусията беше Мария Николова. На форума присъстваха университетските преподаватели: доц. Теменужка Богданова, директор на РУ „Ангел Кънчев“- Филиал Силистра, доц. Диана Железова и доцентите по български език Тодорка Георгиева и Румяна Лебедова.

      

    

Може да харесате още...