Отличен старт за вазовци в Международен турнир

Вече шест поредни години вазовци участват в Международния турнир „Математика без граници“. Всяка година нашите ученици ни радват с отлични постижения не само на трите дистанционни кръга, но и на Финала в Несебър.

              И през тази учебна година учениците от ОУ „Иван Вазов“ се включиха активно в престижното състезание. През октомври се проведе есенният кръг на седмото издание на турнира. В него взеха участие 24 000 ученици от 18 страни:  Австралия, Азербайджан, Афганистан, България, Виетнам, Естония, Казахстан, Киргистан, Македония, Малта, Нигерия, Румъния, Русия, Словения, Турция, Украйна, Узбекистан, Филипините.

               За своето участие учениците получиха сертификати,  а най-добрите заслужиха медали – 22 медала за училището: 2 златни, 8 сребърни и 12 бронзови.

                Ето и медалистите:

Златни медали получиха:

Радослав Росенов Димитров – ΙΙ г клас; класен ръководител Ваня Тихолова;

Дориан Светлозаров Стефанов – ΙV д клас; класен ръководител Иванка Андреева;

Сребърни медали:

Евелина Димитрова Христова – Ι а клас; класен ръководител Маргарита Савова;

Добромир Станиславов Манолов – ΙΙ а клас; класен ръководител Нежля Бейтула;

Георги Георгиев Русев – ΙΙ б клас; класен ръководител Искра Добрева;

Ванина Христова Дженкова – ΙΙ г клас; класен ръководител Ваня Тихолова;

Магдалена Ангелова Петрова – ΙΙΙ б клас; класен ръководител Галина Великова;

Александър Веселинов Николов – ΙΙΙ б клас; класен ръководител Галина Великова;

Светлин Станимиров Атанасов – ΙΙΙ г клас; класен ръководител Стефка Синигерова;

Божидар Преславов Пейчев –  ΙV а клас; класен ръководител Галя Станева;

Бронзови медали:

Никола Красимиров Куртев – Ι а клас; класен ръководител Маргарита Савова;

Виктор Владимиров Димов – ΙΙ а клас; класен ръководител Нежля Бейтула;

Максим Симеонов Андреев – ΙΙ г клас; класен ръководител Ваня Тихолова;

Дарина Диянова Русева – ΙΙ б клас; класен ръководител Искра Добрева;

Ивон Бориславова Узунова – ΙΙ б клас; класен ръководител Искра Добрева;

Ясен Ивайлов Стефанов – ΙΙ б клас; класен ръководител Искра Добрева;

Ева Свиленова Съботинова –  ΙΙΙ в клас; класен ръководител Нели Стоянова;

Александър Красимиров – ΙΙΙ г клас; класен ръководител Стефка Синигерова;

Иглика Петрова Петрова – ΙV б клас; класен ръководител Живка Жекова;

Димитър Евгениев – ΙV г клас; класен ръководител Стоянка Рачева;

Борис Калоянов Костадинов – V а клас; учител по математика  – Румяна Добрева;

Пламен Пламенов Пенев – V в клас; учител по математика  – Румяна Добрева.

            Госпожа Росица Трендафилова – директор на училището и госпожа Каталина Ангелова – заместник-директор, поздравиха медалистите и им пожелаха нови успехи. Поздравителни адреси получиха и учителите на класираните ученици.

           До следващия кръг на 30.01.2020г.!

Може да харесате още...