ОУ „Иван Вазов“ ще кандидатства за отпускане на еднократна стипендия за стимулиране на деца с изявени дарби

Уважаеми родители,
В изпълнение на дейност 5 по проект BG05M2POP001-3.018 „Подкрепа за
приобщаващо образование“ Основно училище „Иван Вазов“ ще кандидатства за
отпускане на еднократна стипендия за стимулиране на деца с изявени дарби, която се
отпуска на ученик който е класиран за съответната календарна година:

 • индивидуално на национален кръг на ученическа олимпиада, включена в графика
  за ученическите олимпиади и национални състезания на МОН, от 1 до 15 място
  включително;
 • индивидуално на национално състезание (национален кръг), включена в графика
  за ученическите олимпиади и национални състезания на МОН, от 1 до 10 място
  включително;
 • индивидуално на първо, второ или трето място на национален или на
  международен конкурс, олимпиада или състезание в областта на изкуствата и
  науката, включени в Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от
  държавни, общински и частни училища и в Националния календар за изяви по
  интереси;
 • в индивидуален спорт на първо, второ или трето място на олимпийски игри,
  световно първенство, европейско първенство, балканско първенство, на финали на
  държавно индивидуално първенство или ученически игри;
 • спечелил индивидуална награда в колективните спортове на олимпийски игри,
  световно, европейско или балканско първенство;
 • спечелил индивидуална награда в колективните спортове от отбор, класиран на
  първо, второ или трето място на финали на държавно първенство или на финали на
  ученически игри.

Подробности за подаване на Заявление за Вашето дете може да видите ТУК .

Може да харесате още...