• Без категория

Покана

П О К А Н А

На основание чл. 19, ал. 3 от  ПСУДОС

 

С В И К В А М:

Заседание на обществения съвет към ОУ „Иван Вазов“ гр. Силистра на 22 февруари 2017 г. (сряда) от 17,30 часа в библиотечно-информационния център на II-ри етаж в училищната сграда, при следния дневен ред:

 

  1. Съгласуване на училищния проект за Бюджет 2017 г.
  2. Съгласуване на училищния план-прием през учебната 2017/2018 г. 

                                                      

  1. Членовете на ОС потвърждават пред председателя участието си в срок от 3 дни преди деня на заседанието.
  2. Членовете на ОС могат да внесат писмено становище по точка от дневния ред, което се регистрира в дневника за входяща кореспонденция на училището.
  3. Членовете на ОС могат да предлагат нови точки в дневния ред непосредствено преди неговото гласуване.
  4. Материалите, свързани с разглежданите въпроси, могат да бъдат намерени при г-жа Й. Дечева – училищен библиотекар.

 

 

 

 

 

Миглена Попова,

Председател  на обществения съвет

към ОУ „Иван Вазов“ гр. Силистра

 

Може да харесате още...