Прием

ЗАПОВЕД № 771/14.05.2020 г. Необходими документи за участие в класиране в първи клас…..

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМ ПЪРВИ КЛАС

СИСТЕМА ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС В ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА  НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СИЛИСТРА

 

Съобщение

До родителите на бъдещите първокласници /за учебната 2020-2021 год./

Уважаеми родители,

Във връзка със Заповед №РД-01-154/26.03.2020г. на министъра на здравеопазването за удължаване срока на въведените противоепидемични мерки относно разпространението на COVID-19 на територията на страната, както и с цел запазване живота и здравето на гражданите на Република България и в условията на обявено извънредно положение Ви уведомяваме, че приемането на заявления за записване на учениците в първи клас с приложените необходими документи ще започне след като бъде отменено извънредното положение на територията на Република България.

Училищното ръководство поема ангажимента да бъдете уведомени за периода за записване на учениците в първи клас за учебната 2020-2021 год.

ЗАПОВЕД № 738 /27.03.2020 г. за Училищна комисия за приемане на заявленията и извършване на всички дейности по приема на учениците за 2020/2021 

ЗАПОВЕД № 733/25.03.2020 г.  за Училищен план- прием за учебна 2020/ 2021