Паралелки I клас 2020-2021

Съгласно Система за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на гр. Силистра е извършено първо класиране на подалите заявление.

ОУ „Иван Вазов“ – гр. Силистра обявява 10 свободни места за първи клас за учебната 2020/2021 година.

СПИСЪК на приетите в първи клас деца след първо класиране за учебната 2020/2021 г.  

Уважаеми родители на бъдещи първокласници,

 Уведомяваме Ви, че заявленията за записване на деца в първи клас за учебната 2020/2021 год. можете да подавате в ОУ „Иван Вазов“ от 18.05. 2020г. до 05.06.2020г.  всеки работен ден от 9:00 до 15:00 часа.

Заявленията за прием ще се приемат в каб. 211 /втори етаж/.

Списъците с класираните ученици на първо класиране, ще бъдат публикувани на информационното табло и сайта на училището на 08.06.2020 г. – понеделник.

След като бъде извършено класирането, записването на първокласниците става когато получат   удостоверенията за завършена подготвителна група от детската градина в периода 09.06 – 10.06.2020г..

Учители на бъдещите първи класове :

  • Иванка Андреева
  • Севгинар Хамди
  • Живка Жекова
  • Стоянка Рачева

Учители в група за целодневната организация на учебния ден:

  • Марияна Дочева
  • Росица Симеонова
  • Станимира Станчева
  • Илиян Петров

Благодарим Ви, че избрахте ОУ „Иван Вазов“!

Това е училището, което ще подкрепи развитието на Вашето дете!

Това е училището, което ще открива и ще създава условия за развитие на способностите на Вашето дете!

Това е училището, което ще даде шанс за изява на Вашето дете!

Защото нашата мисия е да помагаме на партньорите си да се справят с предизвикателствата на времето, в което живеем.

Защото при нас ученето не е най-важното – то е всичко и ние го правим заедно, ученици и учители, постоянно и с удоволствие!

Заповед на директора за утвърждаване на план-приема за 1 и 5 клас за учебната 2020-2021

Заявление за записване в 1 клас

ИНФОРМАЦИЯ, НЕОБХОДИМА ЗА БАЗАТА ДАННИ AdminPro

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗЛД 2

РАБОТНА КАРТА