Класни ръководители за първи клас 2019 – 2020 г.

ПРИЕМ ПЪРВИ КЛАС

ЗА УЧЕБНАТА

2019 – 2020 г.

 

Това е училището, което ще подкрепи РАЗВИТИЕТО на Вашето дете!

Това е училището, което ще открива и ще създава условия за развитие на СПОСОБНОСТИТЕ на Вашето дете!

Това е училището, което ще даде шанс за ИЗЯВА на Вашето дете!

Защото нашата мисия е да помагаме на партньорите си да се справят с предизвикателствата на времето, в което живеем.

Защото при нас ученето не е най-важното нещо – то е всичко и ние го правим заедно, ученици и учители, постоянно и с удоволствие.