Заедно в грижата за ученика

Модул 2 „Осигуряване на условия за екипна работа на учителите от началния етап с детски учители и с учители по учебни предмети от прогимназиалния етап“

1. Стоянка Рачева
2. Иванка Андреева
3. Росица Симеонова