Занимания по интереси

ГРУПИ – ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ 2019/2020 ГОДИНА

ИМЕ И ФАМИЛИЯ

ТЕМА

1 Димитър Димитров „Клуб Васил Левски“
2 Тодорка Янкова „Християнче“
3 Мариана Дочева „Благонравие и святи личности“
4 Жеко Георгиев Български народни танци
5 Жеко Георгиев „Танцувам и играя“
6 Лидия Малкарян „Модерен балет“
7 Ваня Тихолова Искам да знам и да мога
8 Боряна Стефанова Приятели на думите
9 Боряна Стефанова Словолюбци
10 Румяна Атанасова Първи стъпки в науката
11 Надежда Бабяшева Математически звезди
12 Искра Добрева Аз съм българско дете
13 Румяна Добрева Математиката полезна и забавна
14 Нежля Бейтула Математика, ура!
15 Росица Симеонова Моят роден език
16 Мариана Христова Рецептите на баба
17 Славян Димитров Волейбол
18 Иванка Стойчева Клуб „Съхрани българското“
19 Кера Танева Математиката – важна и достъпна
20 Кера Танева Всяко голямо знание започва с математика
21 Стоян Братанов Изобразително изкуство
22 Нели Стоянова Опознай България