Занимания по интереси

ГРУПИ – ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ 2022/2023

Име и фамилия Наименование Направление Брой ученици Брой часове годишно
1 Й. Хаджиева „Математическо вълшебство“ Математика 25 64 ч.
2 Ст. Синигерова „Вълшебна математика“ Математика 20 64 ч.
3 Ив. Андреева „Математиката – лесна и интересна“ Математика 15 64 ч.
4 М. Дочева „Празниците и обичаите на българите“ Гражданско образование 14 64 ч.
5 Ж. Жекова „Забавна математика“ Математика 15 64 ч.
6 М. Савова „Любознайковци“ Технологии 18 68 ч.
7 В. Георгиева „За да можем повече“ Технологии 15 68 ч.
8 Т. Русева „Занимателна математика“ Математика 10 68 ч.
9 Л. Маркарян „Модерен балет“ – 1 клас Изкуства и култура 11 64 ч.
10 Л. Маркарян „Модерен балет“ – 2 клас Изкуства и култура 14 64 ч.
11 Л. Маркарян „Магията на танца“ – 3 клас Изкуства и култура 11 64 ч.
12 Д. Джамбазов „Фолклорна магия“ – 1 клас Изкуства и култура 27 64 ч.
13 Д. Джамбазов „Фолклорна магия“ – 1 клас Изкуства и култура 16 64 ч.
14 Д. Джамбазов „Български фолклор“ – 2 клас, 3 клас Изкуства и култура 20 64 ч.
15 Д. Джамбазов „Български фолклор“ – 2 клас Изкуства и култура 21 64 ч.
16 Д. Джамбазов „Български народни танци“ – 3 клас Изкуства и култура 22 64 ч.
17 Ст. Братанов Клуб „Изобразително изкуство“ – 5 клас, 6 клас Изкуства и култура 14 68 ч.
18 Б. Стефанова „Приятели на думите“ – 7 клас Изкуства и култура 17 72 ч.
19 Б. Стефанова „Словолюбци“ – 7 клас Изкуства и култура 20 72 ч.
20 Д. Драгиева „Аз обичам математика“ – 7 клас Математика 20 72 ч.
21 Д. Драгиева „Математиката е интересна, опознаеш ли я става лесна“ – 7 клас Математика 20 72 ч.