Занимания по интереси

∆→ Училищна програма за занимания по интереси – 2020-2021 г.

 

 

ГРУПИ – ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ 2020/2021

Име и фамилия на преподавател Тема брой ученици

брой часове

1 Живко Димов „Клуб Васил Левски“ 12 60
2 Тодорка Янкова „Християнче“ 14 54
3 Мариана Дочева „Празниците и обичаите на моя народ“ 20 52
4 Ирена Екзарова „Искам и мога“ 17 64
5 Иванка Стойчева Клуб „Съхрани българското“ 15 60
6 Николинка Данчева Математиката – знам и мога 17 64
7 Николинка Данчева Математиката – лесна и интересна 16 64
8 Стоян Братанов Творчество и моделиране 20 70
9 Тихомир Лефтеров Народни танци І а клас 14 52
10 Тихомир Лефтеров Народни хора І б клас 15 52
11 Тихомир Лефтеров Танцувам и играя 3 а,б клас 14 52
12 Тихомир Лефтеров Танцувам и се забавлявам 3 в, г клас 16 52
13 Тихомир Лефтеров Български народни танци 2а, в клас 16 52
14 Тихомир Лефтеров Български хора 2 б клас 15 52
15 Тихомир Лефтеров Добруджански танци 1 в клас 13 52
16 Лидия Маркарян „Модерен балет“ 3 а, б клас 11 52
17 Лидия Маркарян Балет 3 в, г клас 12 52
18 Лидия Маркарян Лиденс  – 2 а, б, в клас 16 52
19 Лидия Маркарян Класически балет 1 а, в клас 18 52
20 Лидия Маркарян Искам да танцувам 1 б клас 12 52
21 Стефка Синигерова Занимателна математика 16 54
22 Нежля Бейтула Учим за природата 13 56
23 Ваня Тихолова Учим за човешкото тяло 13 56
24 Славян Димитров Волейбол 18 50