Трансгранично сътрудничество

Основно училище „Иван Вазов“ – Силистра
7500 Силистра, ул.“Добрич“ 76, телефон/факс: 086 / 82 40 27,
e-mail: ivazov@yahoo.co.uk; ivazovsil@gmail.com


П О К А Н А
Ръководството на ОУ „Иван Вазов“ най-учтиво Ви кани да присъствате на заключителната конференция по трансграничен проект „Стъпка по стъпка за подобряване културата на хората за чиста околна среда“ проект номер: 2(4i)-2.1-16; MIS-ETC код 339.
Конференцията ще се проведе на 24.07.2015 г. в Хотел Сердика, Силистра,
начало 10:00 часа.

Александър Кононов
Директор на ОУ “Иван Вазов“

На 20, 21 и 22.03.2015 г. в град Кълъраш, Румъния се проведе изложение и конференция по проблемите на опазването на околната среда с участието на ученици и учители от нашето училище.
Събитието се организира по проект „Стъпка по стъпка за повишаване културата на хората за чиста околна среда в трансграничната зона Кълъраш – Силистра“ по Програма за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007–2013 г.

В него взеха участие по 15 образователни и фирмени организации от двата съседни окръга.
Нашето училище участва с произведения на ученици от секция „Екологичен калейдоскоп“ по проект УСПЕХ, с ръководител Р. Атанасова и ученическата продукция от часовете по Домашен бит и техника, с преподавател М. Христова. Представители на училището ни в Кълъраш бяха членовете на трансграничния екоклуб Стефан, Рада и Кара от шести клас, директорът на училището и координатор по проекта, учителите Р. Атанасова, Ив. Стоянова, К. Ангелова, Н. Стоянова.

За събитието бе изпратено и съобщение до пресата.
Още снимки…

Александър Кононов,
директор на ОУ „Иван Вазов“

Продължава съвместната работа на ОУ „Иван Вазов“ по трансграничен проект с Румъния „Стъпка по стъпка за повишаване културата на хората за чиста околна среда“.
Представяме ви три клипа, произведени по проекта в Румъния и с тях каним всички да се включат в мероприятията за пестене на ресурси: вода , електрическа енергия и за разделно изхвърляне на отпадъците!

Международна инициатива в ОУ „Иван Вазов”

На 23.09.2014 година в ОУ „Иван Вазов” бе проведено мероприятие, посветено на Деня на европейското сътрудничество 2014 година под надслов „Общите граници ни правят по-близки”. Гости на изявата бяха представители на Регионалния офис за трансгранично сътрудничество (РОТГС) от гр. Кълъраш, Румъния както и група ученици.
Представители на ОУ „Иван Вазов” бяха директорът г-н Александър Кононов и учителите по български език и литература – Боряна Стефанова и по английски език – Жеко Атанасов.
Участие в дейностите за опознаване на страните-членки на Европейския съюз взеха и ученици от училище „Иван Вазов”. Те се запознаха с географски и културни аспекти от живота на европейските страни, както и с национални и европейски ценности, например чрез подреждане на пъзел, пресъздаващ картата на Европа. За тяхното участие и за топлото посрещане в училище „Иван Вазов” е получено благодарствено писмо от РОТГС, гр. Кълъраш.
Повече снимки и благодарственото писмо в следния документ.

За повече информация натисни тук!

В Силистра българи и румънци обсъждат екологията
по трансграничен проект

В Силистра се проведе поредната изява от трансграничния проект „Стъпка по стъпка за повишаване на културата на хората за чиста околна среда в трансграничния регион Силистра – Кълъраш“. В основата му са България и Румъния, Европейския фонд за регионално развитие – програма ТГС България –Румъния, Фондация „Натура вие“ – Кълъраш и ОУ „Иван Вазов“ – Силистра.

Мениджърът на проекта Габриел Шебе заяви пред участниците, сред които представители на Областна и общинска администрация, Камарата на строителите и Търговско-промишлената палата, Бюрото по труда, Клуб „Любители на природата“, ОбП за ТПО и др. – от българска страна; от румънска – представители на бизнеса на фондация „Атлас“ и др., че проблемите в екологията на двете страни са еднакви и трябва обща грижа за преодоляването им. И ако в миналото при предишното управление е било важно производството с количество, а не екологията, то четвърт век по-късно са необходими малки, но сигурни стъпки и в това отношение.
На форума в Силистра г-жа Родика Стойка от Кълъраш разви темите за бизнес нишите – иновативни и екологични индустриални дружества. Ключовите словосъчетания в нейната презентация са „индустриална екология“, „иновативна Европа до 2020 г.“, „икономическата система е равна на биологична организация“, „анализирането на икономиката е равнозначно на анализиране на метаболизма у човека“, „екологично проектиране“, „използване на по-малко материали и по-малко енергия при производството“, „повече рециклиране“ и т.н.

 

Българчета от Силистра и румънчета от Кълъраш
изградиха Клуб на младите еколози

В Силистра с нова изява продължи трансграничният проект „Стъпка по стъпка за повишаване на културата на хората за чиста околна среда в трансграничния регион Силистра – Кълъраш“. В основата му са България и Румъния, Европейският фонд за регионално развитие – програма ТГС България – Румъния, Фондация „Натура вие“ – Кълъраш начело с Габриел Шебе и ОУ „Иван Вазов“ – Силистра с директор Александър Кононов.

Учреден бе Клуб на младите еколози с участието на 15 силистренски ученици от VI-в и от VII-в класове, представители на училището, участник в проекта, начело със ст. учителя Каталина Ангелова, учител по биология. Техни връстници от Румъния също се включиха в проявата. Всички те посетиха Регионалното депо за твърди битови отпадъци край Силистра. Участваха и в първата копка на бъдещата пречиствателна станция в крайдунавския град, изграждана с пари по ОПОС към Европейския съюз. Предстоят и други прояви по проекта, вкл. и оборудване на учебна стая с 15 компютри за ползване от учениците на едно от най-предпочитаните основни училища в Силистра.
Фондация „Натура Вие“ – „Жива Природа“ работи в партньорство с ОУ „Иван Вазов“ в Силистра за изпълнение на проекта „Стъпка по стъпка към екологично поведение и по-добра защита на своята гранична зона Кълъраш-Силистра.“ Партньорите са получили финансиране по Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния-България 2007-2013, Приоритетна ос 2 – Околна среда „Устойчиво използване и опазване на природните ресурси и околната среда и подобряване на ефективното управление на риска в трансграничния регион“, ключова област на интервенция 2.1. – „Разработване на съвместни системи за опазване на околната среда за управление“.
Цел на проекта е: увеличаване на сътрудничеството в областта на защитата на околната среда в Кълъраш-Силистра. Специфични цели: повишаване на осведомеността за защита на околната среда, намаляване на замърсяването и отпадъците на природните ресурси; информация и обучение в областта на защитата на околната среда чрез иновативни решения и технологии, щадящи околната среда за развитие на бизнеса.
На 19 и 20 септември се проведе дебат на тема на тема „Екология и екологично образование – от забава до отговорност“. Целевата група на учредения екоклуб са 20 млади участници (10 румънски и 10 български), ученици в училища в граничния регион Кълъраш-Силистра.