Съобщение

До родителите на бъдещите първокласници /за учебната 2020-2021 год./

Уважаеми родители,

Във връзка със Заповед №РД-01-154/26.03.2020г. на министъра на здравеопазването за удължаване срока на въведените противоепидемични мерки относно разпространението на COVID-19 на територията на страната, както и с цел запазване живота и здравето на гражданите на Република България и в условията на обявено извънредно положение Ви уведомяваме, че приемането на заявления за записване на учениците в първи клас с приложените необходими документи ще започне след като бъде отменено извънредното положение на територията на Република България.

Училищното ръководство поема ангажимента да бъдете уведомени за периода за записване на учениците в първи клас за учебната 2020-2021 год.

Може да харесате още...