Защита на личните данни

Длъжностно лице за ЗДЛ в ОУ „Иван Вазов“

Йорданка Лучиянова Дечева 

телефон: 0884 537 599 

Адрес: гр. Силистра, ул. „Добрич“ 76 

Работно време: от 8.00 – 12.30 и от 13.00 – 16.30

Йорданка Лучиянова Дечева телефон: 0884 537 599 Адрес: гр. Силистра, ул. „Добрич“ 76 Работно време: от 8.00 – 12.30 и от 13.00 – 16.30