Защита на личните данни

Длъжностно лице за ЗДЛ в ОУ „Иван Вазов“

Радосвета Петрова Георгиева

телефон: 0893626002

Адрес: гр. Силистра, ул. „Добрич“ 76 

Работно време: от 8.00 – 12.30 и от 13.00 – 16.30