Ученици

“ Вазовски искрици “ – 27.01.2017 година

Вазовци –първи в Читателска щафета 5 „Патилански приключения“

       От 26.09.2016 г. до 13.01.2017 г.се проведе Националната кампания за насърчаване на четенето „Читателска щафета 5: Патилански приключения“, („Щафета 5“) организирана от фондация „ДЕТСКИ КНИГИ“.

    За да участват в щафетата, децата трябваше да прочетат  по три книги от три поредици – приключенията на малкия Никола,ужасния Хенри и приключенията на Макси.  Закупени бяха почти всички книги от списъка и предоставени в училищната библиотека.

     Учениците от нашето училище бяха много активни и бързи, четоха с голям интерес и огромен ентусиазъм   и първокласниците, и по –големите – какички и батковци от 2 до 6 клас. С  не  по- малко    желание и интерес , четоха и децата   със специални образователни потребности, включени в работата на проекта „Подкрепа за равен достъп и личностно развитие“.

     Общият брой на най-активните вазовци, които  се регистрираха е 124, като 63-ма освен грамоти  получиха, и значки. С това нашето училище се нарежда на първо място в читателската надпревара в Силистра.

     Една от четирите големи награди  – комплект книги –  спечели Белослава Петрова.

    За тези успехи на децата имат  заслуга техните класни ръководители, възпитатели, преподавателите  по български език и ресурсните учители.

 В знак на благодарност  за съвместната работа, организаторите изпратиха грамоти за директора, учителите и библиотекаря.               

 

Започна дейността за учебната 2016 година на Ученическия съвет в ОУ „Иван Вазов“

%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d1%81%d1%8a%d0%b2%d0%b5%d1%82-11%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d1%81%d1%8a%d0%b2%d0%b5%d1%82-22

По-зелен училищен двор, по-зелен град

 На 04.11.2016 година учениците от 3.в клас, с класен ръководител госпожа Надежда Бабаяшева, верни на идеите на „Глобално образование – светът е пред прага ни“,  продължиха своята дейност за озеленяване на училищния двор и засадиха две широколистни дръвчета – плачещи върби.

С дарителската воля на госпожа Веселина Маринова – родител на дете от класа, те показаха знания и умения за отглеждане на обекти от живата природа и за тяхната роля за планетата Земя.

Третокласниците поеха обещание да се грижат за дръвчетата. За втора година те подкрепят еко-идеята за чиста и разрастваща се природа.

Каталина Ангелова,

заместник-директор на ОУ „Иван Вазов“

%d0%b7%d0%b0%d1%81%d0%b0%d0%b6%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%80%d1%8a%d0%b2%d1%87%d0%b5%d1%82%d0%b05

%d0%b7%d0%b0%d1%81%d0%b0%d0%b6%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%80%d1%8a%d0%b2%d1%87%d0%b5%d1%82%d0%b010