Олимпиади и състезания

На 21.01.2023 г., в ОУ „Иван Вазов“, гр. Силистра се проведе Общински кръг на олимпиадата за четвъртокласници „Знам и мога“, в която участваха 23 ученици.

Националната олимпиадата „Знам и мога” е интердисциплинарна и предполага изява на знания и умения, придобити чрез обучението по различни учебни предмети от началния етап на основната образователна степен.

За участие в Областния кръг на олимпиадата се класират участниците, заели първо, второ и трето място.

РЕЗУЛТАТИ


На 26.01.2023 г., в ОУ „Иван Вазов“, гр. Силистра се проведе Общински кръг на олимпиадата по Биология и здравно образование, в която участваха 9 ученици.

За участие в Областния кръг на олимпиадата се класират тези ученици, които са получили на общинския кръг не по-малко от 61 точки.

РЕЗУЛТАТИ


На 23.01.2023 г., в ОУ „Иван Вазов“, гр. Силистра се проведе Общински кръг на олимпиадата по Български език и литература, в която участваха 46 ученици.

За участие в Областния кръг на олимпиадата се класират тези ученици от V и  VI клас, които са получили на общинския кръг не по-малко от 28 точки, а за ученици от VII клас не по – малко от 91 точки.

РЕЗУЛТАТИ – 5 клас

РЕЗУЛТАТИ – 6 клас

РЕЗУЛТАТИ – 7 клас


На 19.01.2023 г., в ОУ „Иван Вазов“, гр. Силистра се проведе Общински кръг на олимпиадата по Химия и опазване на околната среда, в която участваха 8 ученици.

За участие в Областния кръг на олимпиадата се класират тези ученици, които са получили на общинския кръг не по-малко от 75 т.

РЕЗУЛТАТИ


На 16.01.2023 г., в ОУ „Иван Вазов“, гр. Силистра се проведе Общински кръг на олимпиадата по География и икономика, в която участваха 40 ученици.

За участие в Областния кръг на олимпиадата се класират тези ученици, които са получили на общинския кръг не по-малко от 75 т.

РЕЗУЛТАТИ


На 12.01.2023 г., в ОУ „Иван Вазов“, гр. Силистра се проведе Общински кръг на олимпиадата по История и цивилизации.

За участие в областния кръг на олимпиадата се класират тези ученици, които са получили на общинския кръг не по-малко от 60 т.

РЕЗУЛТАТИ 5 клас

РЕЗУЛТАТИ 6 клас

РЕЗУЛТАТИ 7 клас


ОБЩИНСКИ КРЪГ – ОЛИМПИАДА ПО ФИЗИКА 2022-2023

На 10.01.2023 г. в ОУ „Иван Вазов“, гр. Силистра се проведе Общински кръг на олимпиадата по физика, в която участваха 9 ученици от VІІ клас.

За участие в Областния кръг на олимпиадата се класират тези ученици, които са получили на общинския кръг не по -малко от 20 точки.

РЕЗУЛТАТИ


ОБЩИНСКИ КРЪГ НА ОЛИМПИАДА ПО МАТЕМАТИКА – 2022-2023

На 9 декември 2022 год. в ОУ „Иван Вазов“, гр. Силистра се проведе Общински кръг на олимпиадата по математика, в която участваха 49 ученици от 4. до 7. клас.

За участие в областния кръг на олимпиадата се класират тези ученици, които са получили на общинския кръг не по- малко от 16 точки.

РЕЗУЛТАТИ