Олимпиади и състезания


На 25.02.2023 г., в СУ „Н. Й. Вапцаров“, гр. Силистра се проведе Областен кръг на олимпиадата за четвъртокласници „Знам и мога“. В нея взеха участие 32 ученици от област Силистра.

За участие в Националния кръг на олимпиадата областната комисия предложи трима ученици от областта.

Националната комисия за организиране и провеждане на олимпиадата арбитрира писмените работи на участниците и съгласно регламента класира за участие Мелвин Мертол Сали от 4.в клас на нашето училище!

Поздравления!


На 21.01.2023 г., в ОУ „Иван Вазов“, гр. Силистра се проведе Общински кръг на олимпиадата за четвъртокласници „Знам и мога“, в която участваха 23 ученици.

Националната олимпиадата „Знам и мога” е интердисциплинарна и предполага изява на знания и умения, придобити чрез обучението по различни учебни предмети от началния етап на основната образователна степен.

За участие в Областния кръг на олимпиадата се класират участниците, заели първо, второ и трето място.

РЕЗУЛТАТИ