Олимпиади и състезания


Резултати от областен кръг на Националното състезание по изобразително изкуство „Лаборатория за изкуство“

Резултати от областен кръг на олимпиадата по БЕЛ, 7. – 12. клас, 2024

Желаещите ученици, явили се на Областния кръг на олимпиадата по БЕЛ, могат да се запознаят с работата си на 26.03. и 27.03.2024 г. от 14:30 до 16:30 часа в ОУ „Иван Вазов“, гр. Силистра.

Резултати от областен кръг на олимпиадата по БЕЛ, 5. и 6. клас – март, 2024


ГРАФИК
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩИНСКИЯ КРЪГ НА ОЛИМПИАДИ И СЪСТЕЗАНИЯ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2023-2024 ГОДИНА

ОБЩИНСКИ КРЪГ – ОЛИМПИАДИ
ПредметКласДатаЧасМясто
1Математика – 4 часаIV, V, VI, VII08.12.2023г.13:30ч.ОУ“ Ив. Вазов“
2Информационни технологииV, VI, VII15.12.2023г.14:15ч.ОУ“ Ив. Вазов“
3География и икономика – 2ч.V, VI, VII05.01.2024г.13:15ч.ОУ“ Ив. Вазов“
4Физика и астрономия – 4ч.VII9.01.2024г.13:30ч.ОУ“ Ив. Вазов“
5История и цивилизации – 2ч.V, VI, VII12.01.2024г.13:15ч.ОУ“ Ив. Вазов“
6Химия и опазване на околната
среда – 4ч.
VII16.01.2024г.13:30ч.ОУ“ Ив. Вазов“
7Начално образование „Знам и
мога“ – 2ч.
IV20.01.2024г.09:00ч.ОУ“ Ив. Вазов“
8Биология и здравно образование
– 4ч.
VII23.01.2024г.13:30ч.ОУ“ Ив. Вазов“
9Български език и литература – 2
и 3 часа
V, VI, VII26.01.2024г.13:15ч.ОУ“ Ив. Вазов“
10Гражданско образованиеI, II, III, IV
V, VI, VII
29.02.2024г.13:30ч.ОУ“ Ив. Вазов“

ОБЩИНСКИ КРЪГ – СЪСТЕЗАНИЯ

ПредметКласДатаЧасМясто
1Речеви и комуникативни
умения по английски език
VI, VII20.10.2023 До г.ОУ“ Ив. Вазов“
2Ключът на музикатаIV, V, VI,
VII
19.01.2024г.ОУ“ Ив. Вазов“
3Лаборатория за изкуствоIV, V, VI,
VII
17.02.2024г.09:00ч.ОУ“ Ив. Вазов“
4Безопасност на движението по
пътищата
V, VI, VIIДо
24.02.2023г.
ОУ“ Ив. Вазов“

ИЗТЕГЛИ ФАЙЛ С ГРАФИКА