Удължаване процедурата за обществена поръчка

Удължаване процедурата за обществена поръчка по чл.20, ал.3 от ЗОП от 26.08.2017 г.