Месечен архив: юни 2019

Обявление

Обявление

За набиране на предложения за доставка на продукти по схемите “ Училищен плод“ и “ Училищна мляка“ за учебните 2019/2020, 2020/2021 и 2021/2022 година.