Месечен архив: юли 2019

ПОКАНА 2019/2020

ПОКАНА 2019/2020

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА относно закуски за подпомагане на учениците в –І-ІV клас и доставка на топъл обяд – кетъринг на ученици от І-VІІ клас включени в целодневното обучение….

Бюджет 30.06.2019

Бюджет 30.06.2019

Отчет за касово изпълнение на бюджета към отчет към 30.06.2019