Бюджет към 30.09.2019

Отчет за касово изпълнение на Бюджет към 30.09.2019 г.