Дневен архив: ноември 28, 2019

Съобщение!

Съобщение!

  Училищното ръководство уведомява родителите, избрани за делегати от паралелките по класове на учредително събрание за избор на нов Обществен съвет към ОУ „Иван Вазов“, град Силистра, че същото ще се проведе...

Заповед №314/27.11.2019

Заповед №314/27.11.2019

На основание на чл.259, на ЗПОУ и във връзка чл.6 (2) на ПСУДОСДГУ относно създаване на Обществен съвет към ОУ „Иван Вазов“, гр. Силистра