Заповед №706/12.03.2020 г.

На основание чл.259, ал.1 от ЗПУО и заповед РД09-626/11.03.2020 г. на Министъра на образованието и науката и във връзка с регистрирания към момента нов епидемичен подем на заболявания……