Важно за седмокласниците и техните родители!

Промяна в графика на дейности Подаване на заявления за явяване на изпит по чужд език в VII клас – срок 10.04.2020г. – Заявление – Тук