Съобщение

До родителите на бъдещите първокласници /за учебната 2020-2021 год./ Уважаеми родители, Във връзка със Заповед №РД-01-154/26.03.2020г. на министъра на здравеопазването за удължаване срока на въведените противоепидемични мерки относно разпространението на COVID-19 на...