ВАЖНО!!!

НВО – ИЗПИТИ чрез тест VII клас /БЕЛ, Математика/ – юни 2020 г.