Съобщение

Съгласно Система за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на гр. Силистра е извършено първо класиране на подалите заявление. ОУ „Иван Вазов“ – гр Силистра обявява 10...