Заповед за преустановяване на учебни занятия

Заповед № 275/ 12.11.2020 г.