Прием 2022-2023


Прием в 1. клас


Уважаеми родители,
Свободните места след първо класиране са 9 /девет/.
Заявления за второ класиране се приемат в деловодството на ОУ „Иван Вазов“ от 10.06.2022 г. до 13.06.2022 г. от 08:00 до 16:30 часа.
При въпроси не се притеснявайте да се свържете с нас на телефон: 086 / 82 40 27 , 0893602814 или на електронната поща: ivazovsil@gmail.com
Училищно ръководство

ПЪРВО КЛАСИРАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ЗА 1. клас ЗА УЧЕБНАТА 2022-2023 г. – ВИЖТЕ ТУК

Записването на децата в първи клас за учебната 2022/2023 година се извършва срещу представяне на оригинал на Удостоверение за задължително предучилищно образование на 6, 7 и 8 юни  2022 г. от 8:00 до 16:30 часа в каб. № 211.

Провеждане на първа родителска среща – 9 юни 2022 год.:

  • Обща родителска среща – 18:00 ч. – 18:20 ч. в БИЦ;
  • По класни стаи  от 18:30 ч., както следва:
КласСтаяКласен ръководител
Iа101Нежля Бейтула
Iб102Искра Добрева
Iв103Ваня Тихолова
Iг120Дюне Рамадан

КЛАСНИ РЪКОВОДИТЕЛИ ЗА ПЪРВИ КЛАС – 2022/2023 г.


Заповед на Кмета за утвърждаване на Графика на дейностите за прием в 1. клас за учебната 2022-2023 г.

Заповед на директора на училището за утвърждаване на план-приема за учебната 2022/2023 г.

Заявление за записване в 1. клас;

График на дейностите за приемане на ученици в 1. клас за учебната 2022/2023 г.

Декларация по закона за личните данни;

Работна карта „Характеристика на средата“;

Система за прием на ученици в първи клас – Община Силистра


Прием в 5. клас


Инфо – 138 за приемане

Заявление за прием в 5. клас