Първо класиране за учениците в първи клас за учебната 2022-2023г.

Вижте пълните списъци по паралелки – ТУК Записването на децата в първи клас за учебната 2022/2023 година се извършва срещу представяне на оригинал на Удостоверение за задължително предучилищно образование на 6, 7...