„Заедно в изкуствата и спорта“ за учебната 2022/2023 година

ОУ „Иван Вазов“ – Силистра, ще участва в НП „Заедно в изкуствата и спорта“ заучебната 2022/2023 година за сформиране на следните групи и отбори: Модул 1. Изкуства в следните направления: музикално изкуство...