Дневен архив: ноември 14, 2022

Тренинг на тема „Съвременни алтернативни обучителни практики и методи за активно и интерактивно учене”

На 12. 11. 2022г. в ОУ „Иван Вазов“, гр. Силистра се проведе тренинг на тема „Съвременни алтернативни обучителни практики и методи за активно и интерактивно учене”, организиран с любезното съдействие на г-жа...

Дейности по проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

Бенефициент: Министерство на образованието и науката Проектът се финансира от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, по линия на...