Вълнуващ препис на „История Славянобългарска“

С огромно вълнение и възрожденски дух, учениците от IV,V, VI и VII класове в часовете занимания по интереси в ГЦОУД преписаха „Славянобългарска история“. Този препис посветиха на честванията, свързани с Паисий –...