Прием 2023-2024


Прием в 1. клас

СПИСЪК НА ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС СЛЕД ВТОРО КЛАСИРАНЕ ЗА УЧЕБНАТА 2023-2024 г.

СПИСЪК НА ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС СЛЕД ПЪРВО КЛАСИРАНЕ ЗА УЧЕБНАТА 2023-2024 г.

Свободни места след първо класиране на ученици в първи клас – 6.

Приемане на заявления за участие във второ класиране от 12 юни до 14 юни 2023 г. 8:30 ч. – 16:00 ч. в кабинет 211.


КЛАСНИ РЪКОВОДИТЕЛИ ЗА ПЪРВИ КЛАС – 2023/2024 г.

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ НА БЪДЕЩИ ПЪРВОКЛАСНИЦИ,


Уведомяваме Ви, че от 9 май 2023 г. стартира приемането на заявления за записване на учениците в I. клас за учебната 2023/2024 г.

Необходими документи:
1.Заявление.
2.Копие от акт за раждане на детето.
3.Лична карта на родителя – за справка.

Информираме Ви, че на 29 и 30 май 2023 г. документи ще се приемат след 11:00 ч.

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ
за приемане на ученици в І клас за учебната 2023/2024 година.

ДЕЙНОСТСРОКМЯСТО
Приемане на заявления за записване на ученици в първи класот 09 май до 31 май 2023 г.
8:30 ч. – 16:00 ч.
Кабинет 211
Обявяване на списъците с класираните ученици
/първо класиране/
05 юни 2023 г.
16:00 ч.
Фоайе I eтаж;
сайт на училището
Записване на учениците в първи клас чрез предоставяне на
оригинал на Удостоверение за завършена подготвителна група
от 06 юни до 08 юни 2023 г.
8:30 ч. – 16:00 ч.
Кабинет 211
Обявяване на свободните места след първо класиране09 юни 2023 г.
16:00 ч.
Фоайе I eтаж;
сайт на училището
Приемане на заявления за участие във второ класиранеот 12 юни до 14 юни 2023 г.
8:30 ч. – 16:00 ч.
Кабинет 211
Обявяване на списъците на записаните в първи клас ученици
по паралелки и свободни места след второ класиране
16 юни 2023 г.
16:00 ч.
Фоайе I eтаж;
сайт на училището
Записване на учениците приети на второ класиранеот 19 юни до 20 юни 2023 г.
8:30 ч. – 16:00 ч.
Кабинет 211
Обявяване на свободните места за трето класиране21 юни 2023 г.
16:00 ч.
Фоайе I eтаж;
сайт на училището
Попълване на свободните места след трето класиране23 юни 2023 г.Кабинет 211Заповед на Кмета за утвърждаване на Графика на дейностите за прием в 1. клас за учебната 2023-2024 г.

Заповед на директора на училището за утвърждаване на план-приема за учебната 2023/2024 г.

Заявление за записване в 1. клас;

График на дейностите за приемане на ученици в 1. клас за учебната 2023/2024 г.

Декларация по закона за личните данни;

Работна карта „Характеристика на средата“;

Система за прием на ученици в първи клас – Община Силистра


Прием в 5. клас


Инфо – 138 за приемане

Заявление за прием в 5. клас