Месечен архив: юни 2023

ОУ „Иван Вазов“ ще кандидатства за отпускане на еднократна стипендия за стимулиране на деца с изявени дарби

Уважаеми родители,В изпълнение на дейност 5 по проект BG05M2POP001-3.018 „Подкрепа заприобщаващо образование“ Основно училище „Иван Вазов“ ще кандидатства заотпускане на еднократна стипендия за стимулиране на деца с изявени дарби, която сеотпуска на...

Седмица на педагогическото майсторство в ОУ „Иван Вазов“ – Силистра

На 07.06.2023 г. в рамките на Седмицата на педагогическото майсторство по инициатива на РУО – Силистра,  г-жа Иванка Стойчева   с ученици от шести  клас представи състезанието  „Географиада по Вазовски“.  На състезанието присъстваха...

Отлично представяне на Националния конкурс за ученици „Географски фотопис на тема Моите географски открития”

Отлично представяне на Националния конкурс за ученици „Географски фотопис на тема Моите географски открития”

Географският фестивал отново донесе награди за Вазовци. Представяме ви победителите в конкурса за географски фотопис. Първо място  за фотописа на Александра Димова  на тема „Силистра – малкото крайречно градче”,  в който авторката...

Вазовец с поощрителна награда от Националния конкурс “Лазарка мома гиздава” в категория Слово

В края на учебната година  грамота и медал  получи Мартин Георгиев от 6 в  клас  с ръководител Иванка Стойчева. Той участва в Националния конкурс по народно приложно изкуство „Лазарка мома гиздава”  с...