Месечен архив: ноември 2023

Тренинг с родители

Във връзка с Проект BG05M2ОP001-3.018-0001 „Подкрепа за приобщаващо образование „ Поддейност 6: Дейност за семейна подкрепа в процеса на приобщаващото образование в детските градини и училищата В залата на библиотечно – информационния...

Отбелязваме Световния ден в памет на жертвите на пътни инциденти

Всяка трета неделя на месец ноември се отбелязва Световният ден за възпоменание на жертвите на пътнотранспортни произшествия. Инициативата е на ООН, а в нея се включват правителствени и неправителствени организации от целия...